Четверг, 21 октября, 2021
9.1 C
Бишкек

Чγй университети билим берγγнγн бийиктигин кѳздѳй

Кыргыз Республикасынын Эгемендγγлγккѳ ээ болгондугуна быйыл 30 жыл болсо, Чуй университетинин дагы негизделип ачылганына 30жыл болду. Ушул жылдар аралыгында Чγй университетин негиздеп тγптѳгѳн Султан Мамбеткалиевдин Эгемендγγ ѳлкѳбγздγн билим берγγсγндѳ, жаштарыбыздын жогорку деңгээлде билим алуусуна  жасаган зор эмгеги эл аралык аренада таанылып, жалпы коомчулукка ѳрнѳк болуп, ѳлкѳбγздγн билим берγγсγ жогорку, жаңы баскычка кѳтѳрулгѳндγгγн дагы айкын белгилеп, далилдей алды.

Чγй университети ѳзγнγн 30 жылдык ишмердγγлγгγндѳ билим берγγнγн, окутуунун жогорку денгээлдеги инновациялык технологияларын усулдук ыкмаларын, окуу программаларынын ѳркγндѳтγлгѳн эл аралык стандарткаылайык концепцияларын киргизип, студенттердин сапаттуу билим алуусуна толук кандуу шарттарды тγзγп алдыңкы жогорку окуу жай экендигин даана кѳрсѳтγп келγγдѳ.Эл аралык деңгээлде таанылган Чγй университетиндеги чоң ийгиликтер албетте, анын негиздѳѳчγсγ, Кыргыз эл мугалими Султан Мамбеткалиевдин жасап кеткен  зор эмгектеринин γзγрγ десек жарашат. Учурда бул жогорку окуу жай Султан Мамбеткалиевдин ысмын сыймык менен алып жγрѳт.

Кептин ток этер жерин айтсак, эки жылдай дуйнѳ эли пандемияга туш болгон шартта быйыл ѳлкѳбуздѳ жаңы окуу жылы башталып, окуучуларга, студенттерге билим уяларына барып окууга кайрадан мγмкγнчγлγк жаралып, чоң кубаныч тартуулап олтурат. Ошондон улам Чγй  университетинде да жаңы окуу жылын утурлай окутуунун натыйжалуу, усулдук ыкмалары менен башталууда.

Чγй университетинин уюшулган кγндѳн бери рынок шартына ылайыкташтырылган экономика, салык жана салык иши, банк иши боюнча мыкты адистерди даярдап келсе, бγгγнкγ кγндѳѳлкѳбγздѳ экономиканы ѳнγктγрγγгѳ чоң салым кошуп, активтγγ иштеп жатышкан ишкерлердин катышуусунда студенттер менен жолугушууларды тегерек столдорду ѳткѳрγп, теориялык билимдерин практикалык жактан айкалыштырып ѳткѳрγγ башталды. Тактап айтканда Чγй университетинин экономика жана финансы кафедрасынын башчысы, доцент Кубат Мусаев студенттер менен ишкерлердин жолугушуусунун уюштуруп, практикалык жактан жандуу сабак ѳткѳрγγнγ улантууда. Анткени, теориялык жактан билимге практикалык иш тажрыйбаларды терең айкалыштыра билγγ студенттерди алдыга койгон ой максаттарынын ишке ашуусуна шыктандырып, тγрткγ берет эмеспи.

Окутуунун сапатын жакшыртуу жана ар кыл тармакта иштегендердин бай иш тажрыйбаларын студенттерге жакындан тааныштырып билγγγчγн практикалык сабактарды ѳткѳрγγ максатында 20-сентябрь кыргыз Республикасынын ишкерлер кγнγнѳ карата аталган окуу жайда ѳлкѳбγздγн  экономикасына чоң салым кошкон ишкерлер менен студенттердин «Ишкердик — бул келечекке ишенимдγγ кадам» аттуу тегерек столдо жолугушуусу болуп ѳттγ. Були иш-чарага Чγй университетинин президенти Бурмакан Эгембердиева, окуу жайдын ректору Такабай Асанакунов, окутуучулар,студенттер, белгилγγ ишкерлер катышышты.

Жолугушуу учурунда «Байэлим» компаниясынын башкы директору, беш баланын энеси Рысгγл Акимжанова ишкерликти кантип баштагандыгын, ѳлкѳнγн экономикасына кантип салым кошсо болору жѳнγндѳ озγнγн бай тажрыйбасы менен бѳлγшγп, ийгиликке жетγγнγн сырларын, жолдорун айтып берди. Мындай кызыктуу маектешγγнγкамтыган тегерек столдогу жолугушуу студенттердин алдыга койгон ой максатттарынын ишке ашуусу γчγн демине дем кошуп, абдан шыктандырып, натыйжада, мындай жолугушуулар, практикалык сабактар окутуунун жаны багытынын илгерилешинин ачкычы болду.

—  Биздин максатыбыз жалпы коомчулук менен тыгыз байланышта иш алып барып, мында окуган жаштарыбыздын сапаттуу билим алуусуна ыңгайлуу шарттарды тγзγп, эң мыкты адис кадрларды даярдап  чыгууга чоңѳбѳлгѳ болуп, Кыргызстандын билим берγγ тармагынын ѳнγгγшγнѳ зор салымыбызды кошуу -дейт экономика жана финансы кафедрасынын башчысы Кубат Мусаев.

Ооба, доцент Кубат Мусаевичтин айткан сѳзγндѳ калет жок.Чындыгында Чγй университети 30 жылдык тарыхында кѳптѳгѳн бут тосууларга, тоскоолдуктарга карабастан баардык кыйынчылыктарды сабырдуулук , чыдамдуулук, жигердγγ жана талыкпаган иш аракеттери менен жеңип, зор ийгиликтердин натыйжасында Чγй  университетинин ѳлкѳбγздγн жогорку окуу жайларынын флагманы болуп, алдыңкы окуу жай катары жогорку билим берγγнγн кѳч башында келе жаткандыгын баса белгилеп кетγγгѳ болот жана мактоого татыктуу.

 

Данияр Оңолкан уулу

ЖООПТУ КАЛТЫРЫҢЫЗ

Сураныч, комментарийиңизди киргизиңиз!
Сураныч, атыңызды ушул жерге жазыңыз

spot_imgspot_img
spot_img

КӨП ОКУЛГАНДАР

байланыштуу макалалар

Яндекс.Метрика