Жергиликтүү кеңештердеги бош орундарды тизме боюнча кийинки талапкерлер ээлешти

Jeenalieva
By Jeenalieva Июнь 30, 2020 11:32

Жергиликтүү кеңештердеги бош орундарды  тизме боюнча кийинки талапкерлер ээлешти

9 Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ѳткѳрүү боюнча брбордук комиссиясы жергиликтүү кеңештердин айрым депутаттарынын ыйгарым укуктары мѳѳнѳтүнѳ мурда токтотулгандыгы жѳнүндѳ, катталган талапкерлердин тизмесинен чыгаруу жѳнүндѳ жана бошогон мандаттарды шайланган депутаттардан кийинки талапкерлерге берүү тууралуу бир катар АШКнын чечимдерин бекитти.

Жергиликтүү кеңештердин 16 депутатынын ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтотуу тууралуу   Ак-Суу, Түп, Тоң, Бакай-Ата, Кадамжай жана  Ала-Бука аймактык шайлоо комиссияларынын чечимдерин бекитти.

Алсак, Ысык-Кѳл облусундагы Ак-Суу районунун Октябрь айылдык кеңешинде жеке арызынын негизинде ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтоткон депутат Бакеев Самат Мэлисовичтин мандаты кийинки талапкерге — №11 ДЕУ жолчусу Камбарбек уулу Адилетке берилди.

Ысык-Кѳл облусундагы Ак-Суу районунун Октябрь айылдык кеңешинде жеке арызынын негизинде ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтоткон депутат Мукалаев Улукбек Сагынбековичтин мандаты кийинки талапкерге – дыйкан чарбасынын мүчѳсү Сапар уулу Атайга берилди.

Ысык-Кѳл облусундагы Ак-Суу районунун Октябрь айылдык кеңешинде жеке арызынын негизинде ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтоткон депутат Соодонбеков Урмата Кадыровичтин мандаты кийинки талапкерге – дыйкан чарбасынын мүчѳсү Барманов Жээнбек  Жапаровичке берилди.

Ысык-Кѳл облусундагы Ак-Суу районунун Октябрь айылдык кеңешинде жеке арызынын негизинде ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтоткон депутат Маркозиев Эрлан Октябровичтин мандаты кийинки талапкерге – облусутук стоматология клиникасынын врачы  Бакалова Айнура Октошовнага берилди.

Ысык-Кѳл облусундагы Ак-Суу районунун Октябрь айылдык кеңешинде жеке арызынын негизинде ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтоткон депутат Усупов Нурмат Сатылкановичтин мандаты кийинки талапкерге – жеке ишкер Омуракунов Марат Калиевичке берилди.

Ысык-Кѳл облусундагы Түп районунун Тогуз-Булак айылдык кеңешинде жеке арызынын негизинде ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтоткон депутат Кабылбекова Октября Тимурлановичтин мандаты кийинки талапкерге – убактылуу иштебеген  Созаева Эльмира Мухажировнага берилди.

Ысык-Кѳл облусундагы Тоң районунун Күн-Чыгыш айылдык кеңешинде жеке арызынын негизинде ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтоткон депутат Анварбеков Жылдызбек Анварбековичтин мандаты кийинки талапкерге – “Тон Финанс” МКА АФ адисти Айтбаев Марат Райымкуловичке берилди.

Талас  облусундагы Бакай-Ата  районунун Ак-Дѳбѳ айылдык кеңешинде жеке арызынын негизинде ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтоткон депутат Байтереков Касымбек Абдракмановичтин мандаты кийинки талапкерге – дыйкан чарбасынын мүчѳсү Айтышов Абдырахман Анарбаевичке берилди.

Талас  облусундагы Бакай-Ата  районунун Ак-Дѳбѳ айылдык кеңешинде жеке арызынын негизинде ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтоткон депутат Байтереков Касымбек Абдракмановичтин мандаты кийинки талапкерге – дыйкан чарбасынын мүчѳсү Айтышов Абдырахман Анарбаевичке берилди.

Баткен  облусундагы Кадамжай районунун Алга айылдык кеңешинде жеке арызынын негизинде ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтоткон депутат Жумабай уулу Учкунбектин мандаты кийинки талапкерге – убактылуу иштебеген  Бегматов Сапарбек Бегалиевичке берилди.

Баткен  облусундагы Кадамжай районунун Чаувай айылдык кеңешинде депутаттык ыйгарым укуктарын аткарууга шайкеш келбеген кызматка дайындалгандыгына байланыштуу   ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтоткон депутат Назаров Нурбек Идирисовичтин мандаты кийинки талапкерге – пенсионер Закиров Ирисбайга берилди.

Баткен  облусундагы Кадамжай районунун Бирлик айылдык кеңешинде депутаттык ыйгарым укуктарын аткарууга шайкеш келбеген кызматка дайындалгандыгына байланыштуу   ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтоткон депутат Эргешов Имарал Абдиллажановичтин мандаты кийинки талапкерге – дыйкан чарбасынын мүчѳсү Акматов Равшанбек Сыдыковичке берилди.

Жалал-Абад   облусундагы Ала-Бука  районунун Өрүктү айылдык кеңешинде жеке арызынын негизинде ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтоткон депутат Таштанов Турдубай Молдоумаровичтин  мандаты кийинки талапкерге – Ала-Бука районунудагы  автовакзалдын директору   Ибраймалиев Болотбек Нарбековичке берилди.

Жалал-Абад   облусундагы Ала-Бука  районунун Өрүктү айылдык кеңешинде жеке арызынын негизинде ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтоткон депутат Жолдошова Аида Тажидиновнанын мандаты кийинки талапкерге – Ала-Бука районунудагы  исскуство балдар мектебинин окутуучусу   Таштаналиев Абдисамат Сатымкуловичке берилди.

Жалал-Абад   облусундагы Ала-Бука  районунун Өрүктү айылдык кеңешинде жеке арызынын негизинде ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтоткон депутат Амиракулов Тынчтыкбек Султаналиевичтин мандаты кийинки талапкерге – Ала-Бука районунудагы  исскуство балдар мектебинен Мамбеталиева Гулмира Орозалиевнага берилди.

Жалал-Абад   облусундагы Ала-Бука  районунун Т. Балтагулов  айылдык кеңешинде жеке арызынын негизинде ыйгарым укуктарын мѳѳнѳтүнѳн мурда токтоткон депутат Жумабаев Абдираим Кожобековичтин мандаты кийинки талапкерге – “Ак-Тулпра” автомектебинин техник инструтору  Мамашов Санжарбек Мыйзамбековичке берилди.

Жалал-Абад  облусундагы Ала-Бука  районунун Т. Балтагулов  айылдык кеңешинде сессияга 4 жолудан ашык катышпагандыгы үчүн  депутат Азимбаев Тургунбай Якубжановичтин мандаты кийинки талапкерге – пенсионер  Ташматова Кумаржан Эрбаевнага берилди.

Тийиштүү аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан жергиликтүү кеңештердин дептутаттарын каттоо жана аларга белгиленген үлгүдѳгү күбѳлүк жана тѳш белги тапршыруу тууралуу токтом кабыл алында.

БШК ошондой эле АШКнын тѳмѳндѳгү чечимдерин бекитти:

— жеке арыздарынын негизинде Иманалиев Алмазбек Чынтемировичти, Арымбаев Алтынбек Журсунбековичти, Самаев Октябрь Оморовичти Ысык-Кѳл облусундагы Ак-Суу районунун Октябарь айылдык кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмесинен чыгаруу тууралуу;

— жеке арызынын негизинде Суранов Нуртай Мажитовичти Ысык-Кѳл облусундагы Түп районунун Тогуз-Булак айылдык кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмесинен чыгаруу тууралуу;

— жеке арызынын негизинде Аламанов Нурлан Камчыбековичти Ысык-Кѳл облусундагы Тоң районунун Күн-Чыгыш айылдык кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмесинен чыгаруу тууралуу;

— жеке арызынын негизинде Айдаралиев Нургаз Сартбаевичти Талас облусундагы Бакай-Ата  районунун Ак-Бѳбѳ айылдык кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмесинен чыгаруу тууралуу;

— жеке арызынын негизинде Кондубаев Израил Эрмегалиевичти Талас облусундагы Бакай-Ата  районунун Ак-Бѳбѳ айылдык кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмесинен чыгаруу тууралуу;

— жеке арызынын негизинде Темиров Оросбай Жээнкуловичти Жалал-Абад облусундагы Ала-Бука  районунун Өрүктү айылдык кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмесинен чыгаруу тууралуу;

— жеке арызынын негизинде Эшбаев Кенешбек Акматалиевичти Жалал-Абад облусундагы Ала-Бука  районунун Өрүктү айылдык кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмесинен чыгаруу тууралуу.

Jeenalieva
By Jeenalieva Июнь 30, 2020 11:32

Приемная кампания 2020

Элдик медицина