Жайыттарды башкаруу пайдалуу укугу жергиликтүү кеңештерге айыл өкмөттөргө берилген

Jeenalieva
By Jeenalieva Июль 3, 2017 11:56

Жайыттарды  башкаруу пайдалуу  укугу жергиликтүү кеңештерге айыл өкмөттөргө берилген

 cropped-cropped-zhajloo 3 июль, Бишкек. Жайыт комитетинин ишмердүүлүгү жѳнүндѳгү мыйзам долбоордун алкагында айыл чарба, тамак-аш жана мелиорация министрлигинин алдындагы айыл чарба багытында долбоорлорду ишке ашыруу бѳлүмүнүн директору Майрамбек Абдыкарович Таиров менен маек курганбыз .

 — Майрамбек мырза жайыттар боюнча кандай мыйзамдар бар?

Саламатсыздарбы. Азыр жер жерлерде жайытты башкаруу боюнча кѳптѳгѳн маселелер бар.Кыргызстанда жайыттар жѳнүндѳ негизги мыйзам 2009-жылы 26-январда кабыл алынган жана жайыттарды башкаруу , пайдалануу боюнча маселелер негизинен ушул мыйзамда камтылган.Бул мыйзам Кыргыз Республикасынын Конституциясынын негизинде жазылган жана ушул эле Конституцияда жазылган атайын беренеси дагы бар. Жайыттар Кыргыз Республикасынын менчигинде турат. Мындан сырткары жайытка тиешелүү салык административдик граждандык бюджеттик  жана жер жѳнүндѳ кодекстерде атайын беренелери бар.Ушул мыйзамдар бүгүнкү күндѳ Кыргызстанда жайыттарды кантип башкаруу жана пайдалануу боюнча бүт эрежелерди камтып тактап турат. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнүн атайын токтомдору бар. Ушул жайыттар жѳнүндѳ мыйзамды ишке ашыруу боюнча ошондой эле биздин министрликтин жана жайыт департаментинин атайын ички документтери , буйруктары бар.Ошол документтердин негизинде Кыргызстанда жайыттар башкарылат жана пайдаланылат.Негизги мыйзам бул жайыттар жѳнүндѳ мыйзам.

-Айтсаңыз, жайыт колдонуучулардын коомдору жана алардын аткаруучу органдары,  жайыт комитеттери кайсы мыйзамдын негизинде уюшулган жана кантип иш алып барышууда?

— Жогоруда айтылгандай 2009-жылдын январь айында кабыл алынган мыйзамга жана ошол мыйзамды ишке ашыруу боюнча атайын Өкмѳттүн токтомдорунун негизинде биздин жайыттарды башкаруу жана пайдалануу укугу негизинен жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын, башкача айтканда жергиликтүү кеңештерге жана айыл ѳкмѳттѳргѳ берилген.Ошол эле мыйзамда жергиликтүү ѳз алдынча органдары ѳзүнүн ыйгарымдуу укугун ар бир айылдык аймактын деңгээлинде түзүлгѳн жайыт пайдалануучулар бирикмесине бергенге укугу бар деп жазылган.Ошондуктан бүгүнкү күндѳ Кыргызстан боюнча 454 айылдык аймакта 454 жайыт пайдалануучулар бирикмелери уюшулган. Алар аталган мыйзамда каралган ѳзүлѳрүнүн уставынын негизинде, ошондой эле жергиликтүү кеңештин чечими менен айыл ѳкмѳттѳр менен жайыт комитеттеринин ортосунда келишим түзүлгѳн.Ушул мыйзамдык ченемдик актылардын негизинде алар ѳз иштерин жүргүзүшѳт.

-Жайыттар боюнча мыйзамга ылайык жайлоолор, жайыттар атайын пландын негизинде колдонулушу керек экендигин билебиз, ушул норма аткарылып  жатабы?

— Бул жерде мыйзамда жана Өкмѳттүн токтомдорунда мамлекеттин менчигинде турган жайыттарды кантип пайдалануу боюнча атайын эрежелер иштелип чыккан.Бул жайыттар жѳнүндѳ мыйзамда атайын беренелер бар, ушул жайыт комитеттери , жайыт пайдалануучулар, айыл ѳкмѳттѳрү менен  биргеликте айыл ѳкмѳтүнүн жана жалпы элдин макулдугу менен жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча 5 жылдык план түзѳт.5 жылдык пландын негизинде жыл сайын жылдык план түзѳт.Бул пландарга жайыттарга байланыштуу негизги кѳйгѳйлѳр аныкталат жана аларды чечүү жолдору аныкталат. Айылдык аймактарда канча мал бар,малдын түрү кандай, канча жайытыбыз бар, канчасын  пайдаланабыз, малдар кайсыл мезгилде кайсыл жайытка чыгышы керек, жакынкы алыскы, күзгү,жазгы деп бѳлүнѳт,качан чыгышы керек, канча күн жүрүшү керек,1га.жерге канча мал жайылышы керек,кандай инфраструктураны жакшыртабыз деген сыяктуу маселелер планда камтылган.Ушул пландар жайыт пайдалануучулардын жалпы чогулушунда каралып, кийин ушул жайыт департаменти тарабынан жактырылып, андан кийин жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилет дагы ошол күндѳн баштап бул пландар ѳз күчүнѳ кирет.Азыркы учурда баардык жайыт комитеттери менен долбоорлор , жайыт департаменти,айыл чарба министрлигинин райондук башкармалыгы, АРИС  биргеликте иштеп жатышат.Ошондуктан баардык жайыт комитеттеринин 1 жылдык жана 5 жылдык пландары бар.Алар бекитилип жатат жана бул багытта кѳзѳмѳл жакшы.

-Жайыттарды колдонуу боюнча мыйзамдын аткарылышын  ким кѳзѳмѳлдѳшү керек?

— Жайыттар боюнча мыйзамда атайын беренелер бар.Жогоруда айтып кеттик, бул мыйзамдын негизинде мамлекет ѳзүнѳ жайыттарды башкаруу жана сатуу укугунан бѳлѳгүн жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарына берген, ал органдар жайыт башкаруучулар бирикмелерине алардын аткаруучу органдары жайыт комитеттерине берген.Негизинен бул мыйзамды кѳзѳмѳлдѳй турган  жергиликтүү эл болушу керек.Алар дайыма жайыт комитеттери менен биргеликте иштеп, сунуштарын берип, пландарга ѳздѳрүнүн приоритеттүү маселелерин киргизип, жайыт комитеттерден жыл сайын жыйындарда отчет сурап турушу керек.Анан жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын атынан мыйзамдын аткарылышын айыл ѳкмѳтү кѳзѳмѳлдѳйт.

 

Jeenalieva
By Jeenalieva Июль 3, 2017 11:56

Парламент

Элдик медицина