“Томат Кей Джи” заводу үрѳнчүлүк статусун алды

Jeenalieva
By Jeenalieva Сентябрь 22, 2017 11:05

“Томат Кей Джи” заводу үрѳнчүлүк статусун алды

айнура 4 22 сентябрь, Бишкек. Ысык-Ата районунун Красная-Речка айылында жайгашкан  “Томат Кей Джи” томат чыгаруучу заводунда  Айыл чарба тамак-аш ѳнѳр-жай жана мелиорация министрлиги уюштурган республикалык семинар болуп ѳттү. Ага республиканын бардык облустарынан жашылча ѳстүргѳн дыйкандары жана  фермерлери, райондордун агрардык ѳнүктүрүү башкармалыгынын жетекчилери, кайра иштетүү ишканасынын ѳкүлдѳрү, Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнүн аппаратынын агрардык ѳнүктүрүү жана экология бѳлүмүнүн орун басары К.Жүндүбаев, Айыл чарба тамак-аш ѳнѳр-жай жана мелиорация министринин  орун басары Э.Чодуев, Өмѳттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу ѳкүлүнүн орун басары А.Солтонбекова, Ысык-Ата райондук администрация башчысынын биринчи орун басары М.Алыбаев катышышты. Семинардын негизги максаты — ЕАЭСке киргенден бери экономикалык жактан  кирешелүү, дыйкандардын экспортко багыт алган айыл чарба ѳсүмдүктѳрүн ѳстүрүүсүн артуу болду. Ошондуктан томат ѳстүрүүнүн жаңы сорттору гибриддери менен аны кайра иштетүүнүн заманбап технологиялары менен таанышуу эсептелет. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнүн аппаратынын агрардык ѳнѳр-жай комплекси жана экология бѳлүм башчысынын орун басары  К.Жүндүбаев   буларга токтолду.

  • Алгач Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнүн атынан сиздерди республикалык масштабда ѳтүп жаткан экспортко ылайыкташтырылган жашылчанын бири болгон томатты ѳндүрүү боюнча ѳтүп жаткан семинардын  катышуучуларын куттуктап кетмекчимин. Ошондой эле семинарды уюштуруп жаткан Кыргыз Республикасынын Айыл чарба тамак-аш  ѳнѳр-жай жана мелиорация министрлигинин адистерине жана “Томат Кей Джи” үрѳнчүлүк чарбасынын жалпы эмгек жамаатына ыраазычылык билдирем. Өзүңүздѳргѳ маалым болгондой биздин  республиканын климатынын шарттары жашылча продукциясын ѳндүрүүгѳ ыңгайлуу болуп, Кыргызстандын ЕАЭС биримдигине кошулушу бул продукцияны Орусияга, Казакстанга, Белоруссияга жана башка ѳлкѳлѳрдүн базарларында сатууга жол ачылды. 2013-2017-жылдарда Кыргыз Республикасынын уруктуу ѳнүгүүнүн улуттук стратегиясында белгиленгендей республикабыздагы агрардык саясаттын негизги  багыттары болуп бул ички жана тышкы рыноктордогу бир мезгилде анын атаандаштыгын жакшыртуу менен ѳсүмдүктүн продукциясын ѳндүрүүнүн кѳлѳмүн камсыз кылуу болуп  саналат. Ошол максатта  республикада  акыркы жылдарда үрѳнчүлүк тармагын жакшыртуу багытында  Кыргыз Республикасынын Өкмѳтү бир катар олуттуу иштерди алып барууда. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын Өкмѳтү тарабынан  республикада жашылчанын продукциясын ѳндүрүү боюнча  бир топ колдоолор болуп  жатат. Алсак, Кыргыз Республикасынын Өкмѳтүнүн тийиштүү токтомуна ылайык  эл аралык рынокто экспорттоого багытталган жана жогорку суроо талаптарга ээ болгон мыкты сапаттагы жашылча жана мѳмѳ-жемиш ѳсүмдүктѳрүнүн үрѳндѳрүн жана кѳчѳт материалдарын чет мамлекеттерден тартуу максатында республикага алынып келинүүчү  аталган айыл чарба ѳсүмдүктѳрүн жана кѳчѳт материалдарына болгон кошумча нарк салыгын жокко чыгаруу каралып, бир топ жеңилдетүүлѳр түзүлдү. Акыркы жылдары  республикабыздын дыйкандарына, фермерлерине пайызы тѳмѳн насыя берүү боюнча жыл сайын ѳкмѳт тарабынан айыл чарбасын каржылоо программасы кабыл алынып, насыя каражаттарын келечектүү багыттарга  жумшоого ѳбѳлгѳ түзүлүп, фермерлерге жана дыйкандарга жеңилдетилген насыяларды берүү  баарыңыздарга маалым болсо керек. Кабыл алынган ѳкмѳттүк иш-чаралардын негизинде минералдык жана органикалык  жер семирткичтерди алууга жол ачылды. Түштүк Кореянын жеке ишкерлери жана  башка эл аралык уюмдардын активдүү киришүүсү менен Кыргызстанда бул ѳндүрүш  ишке ашырылып  жатат. Мындан тышкары,  Өкмѳттүн облустардагы ыйгарым укуктуу  ѳкүлчүлүктѳрүнѳ, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларына министрликтердин жана ведомстволордун алдында ЕАЭС биримдигинин талаптарына ылайык жашылча продукциясынын ѳндүрүшүнѳ колдоо кѳрсѳтүү, ѳндүрүшкѳ заманбап технологияны жайылтуу үчүн,  жашылчаларды  ѳстүрүүдѳ тамчылатып сугаруу системасын пайдалануу жагын талап кылат. Тамчылатып сугарууну жайылтуу бир топ чыгымды талап кылат жана  айыл чарба ѳндүрүштүк кооперациясы бүгүнкү күндѳ чоң ролду ойнорун белгилеп кетишим керек. Мунун негизинде Кыргыз ѳкмѳтү тарабынан  кабыл алынган 2017-2021-жылдарга Кыргыз Республикасынын айыл чарба кооперативинин  кыймылын ѳнүктүрүү концепциясы бир топ активдештирилмекчи. Кыргыз Өкмѳтүнүн “Жаңы доорго кырк кадам” программасында ѳлкѳнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууда  калктын иш менен камсыз болушунда жана экспорттук потенциалды ѳнүктүрүүдѳ агро ѳнѳр-жай комплексин жана кооперацияны  ѳнүктүрүү маселелери приоритеттүү багыт катары негизги кадамдардын бири катары каралууда. Айыл чарба кооперативдери майда фермерлердин биригүүсүнѳ кошулган нарктын чынжырынын баардык  звеносун интеграциялоонун эсебинен ѳндүрүштүк процесстерди оптималдаштырууга  мүмкүнчүлүк берет. Аталган программанын алкагында фермерлерди бириктирүүгѳ ѳбѳлгѳ боло турчу мамлекеттик саясаттын инструменттери киргизилет жана кооперативдүү ѳнүктүрүүгѳ  дем берүүнүн башкы чаралары атайын насыялык продукттар, ошондой эле продукцияны жеңил сатууга ѳбѳлгѳ болгон инструменттерди иштеп чыгуу каралмакчы. Албетте,  бул республикалык семинардын үрѳн чарбаларына кооперация түзүү катарында үлгү болуп, үрѳн чарбалардын ишине  туруктуулук берип, үлгү болооруна ишенем.

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба,  тамак-аш  ѳнѳр-жайы жана  мелиорация  министрлигинин орун басары Э.Чодуев  тѳмѳндѳгүлѳрдү  айтып берди.

-Бүгүнкү семинардын ѳзгѳчѳлүгү  алдыңкы заманбап технологияларды колдонуу менен помидорду ѳстүрүү жана кайра иштетүү. Бүгүн биз кандай продукция кирешелүү, рентабелдүү жана экспортко багытталган деген суроо салабыз. Чүй боорунда эң кѳп ѳстүрүлгѳн кант кызылчасына альтернатива катары ушул помидорду ѳстүрүүнү министрлик кубаттайт жана колдоп келет. Ошондуктан биз айтып жаткан тамчылатып сугаруу аркылуу эң кѳп киреше алган  продукция – бул помидор. Биз алдыңкы технологияны колдонуу менен буга чейин 100-200 центнер алып жүргѳн помидордон бүгүн “Томат Кей Джи” чарбасы 90-100 тоннага чейин киреше алууда. Учурдан пайдаланып министрликтин атынан сиздерге ийгилик каалоо менен биринчи кезекте “Томат Кей Джи” үрѳнчүлүк статусун алган чарбанын жетекчилигине, Чүй облусунун администрациясына, Ысык-Ата районунун жетекчилигине ушундай жакшы жѳрѳлгѳнү колдоп жатышкандыктары үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз.

Өкмѳттүн Чүй облусундагы  ыйгарым укуктуу ѳкүлүнүн орун басары  А.Солтонбекова ѳз сѳзүндѳ  буларды белгилеп кетти.

  • Бир жыл мурун “Томат Кей Джи” заводу ачылып ишке кирген. 300 жумушчу ордун түзүп берүү менен  кѳп маселелерди чечип берди. Эң негизгиси социалдык- экономикалык жактан Чүй облусунун ѳнүгүүсүнѳ ѳзүнүн салымын кошуп жатат. Кандай гана маселе болбосун жогоруда Кыргыз Республикасынын ѳкмѳтүнүн аппаратынын экология бѳлүм бачысынын орун басары айтып кеткендей, “Кырк кадам”, “Таза коом” сыяктуу уюмдар кандай гана программаларды кабыл албасын Чүй облусу ар дайым колдоп  ишке ашырып  келет. Ошону менен бирге биз ѳлкѳбүздүн булуң-бурчунан ѳкүлдѳр келип, биздин тажрыйбабыз менен бѳлүшүп, семинарга катышып жатканыңыздарга чоң ыракматыбызды айтуу менен бирге ишиңиздерге ийгиликтерди каалап кетмекчибиз.

 

Jeenalieva
By Jeenalieva Сентябрь 22, 2017 11:05

Парламент

Элдик медицина