Сооронбай Жээнбековдун өтөлгөлүү өмүр жолу үлгү болоорлук

Jeenalieva
By Jeenalieva Декабрь 23, 2018 12:49

Сооронбай Жээнбековдун өтөлгөлүү өмүр жолу үлгү болоорлук

2 Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков өрнөктүү иштери менен тарыхтын алтын барактарында көрүнүктүү мамлекеттик саясий ишмер катары калаарын сөз удулу келгенде айтып койгонубуз абзел. Ошондуктан, артында из калтырып, алтымыштын ашуусун ашкан Ажоонун эл үчүн ак кызмат кылган. Мамлекеттик ишмердүүлүгүнө анын бейнесне, улуттук лидердин портретин түзүүгө аракет кылып көрдүк.

Атанын татыктуу уулу

Кыргызда атанын уулу деген сөз бар. Аксакал карыялар эң оболу кимдин баласы болосуң деп ата-тегин сурашкан соң атанын уулу болот турбайсыңбы деп ал кандай инсандын тукуму экендигине баа беришкен. Ошондон улам атанын татыктуу тарбиясын алып чоңоюшкан Жээнбековдордун атасы Шарип аке жөнүндө учкай сөз кылбай кетүүгө болбостур. Ыймандуу, адептүү болуп чоңоюшкан бир тууган Жээнбековдордун абдан жакшы адам болушуп, ар бири мамлекеттик кызматта эл үчүн ак кызмат кылып жатышкандыгы Шарип акенин берген тарбиясынан деп билебиз. Анткени, ДЖээнбековдордун атасы тектүү жердин тукумунан чыккан өз мекенинде, оз кезегинде эл арасында кадыр-баркка, сый-урматка ээ болгон акылдуу, салмактуу, абройлуу айкөл инсан болгорндугун бүгүнкү күнгө чейин саймедиреп айтып жүрүшөт.

Демек, сөз төркүнү атасы кандай болсо баласы да атасындай болот дегендин чындыгы ошондон турбайбы. Менин айтайын дегеним бир үй-бүлөдө адептүүлүкө, ынтымакка бекем ширелишип чоңоюшкан Жээнбековдор атанын уулу деген татыктуу сөздү бийиу алып жүрүшкөндүгүндө. Себеби, Шарип аке балдарын тестиер кезинде эле жупуну болгула, эл үчүн ак иштегиле, адал эмгегиңер менен оокат кылгыла, мансапка манчыркабагыла, элге, жерге жакын жүргүлө, артыңардан жаман сөз ээрчитпегиле деген акыл-насаат сөздөрүн кулактарына куюп, өз элин жерин-жерин сүйгөн мекенчил, патриот, эл керегине жараган азаматтардан болууга тарбиялап өстүргөн. Кыскача айтканда Сооронбай Жээнбеков Шарип акенин татыктуу уулу. Себеби, ал атасынын да, өзүнүн да атын булгаган жок.

Эмгек чыйыры

Мен калемгер катары дайыма эл аралап жүрүп Сооронбай Жээнбеков тууралуу карапайым элден эч бир жаман сөздү терс пикирди уккан жокмун. Тескерисинче Сооронбай Шари пович өмүр бою мамлекеттик жогорку жетекчи кызматтарда иштеген мезгилде татыктуу иштеп, артынан бир дагы сөз ээрчитпей, тазалыгы менен карапайым калктын оозуна алынып, колдоо таап, элдин батасын алды. Ал кайсы гана жетекчи кызматта эмгектенбесин иштин майын чыгара иштеп, элдин астында үлгү болоорлук иштерди аткарып келет. Мамлекеттик кызматтагы баардык тепкичтерди басып өткөн жетекчи катары абдан тажрыйбалуу, билимдүү, токтоо, баштаган ишин сөзсуз аягына чыгарган иштерман жигит экендигин көрсөттү.

Сооронбай Жээнбеков айылда туулуп чоңоюп, эмгек чыйырын ат минип мал кайтарып, өтүк кийип суу суугарып, баштап анан мугалим, зоотехник, совхоз жетекчиси болуп, кийин райондо иштеп, жогорку кеңештин үч жолку чакырылышына катары менен депутат, спикердин орун басары, айыл чарба министри, Ош облусунун губернатору, мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси жана Президенттик администрациясынын жеткечисинин биринчи орун басары, Кыргыз Республикасынын Премьер-министри акыры Кыргыз Республикасынын Президенти, жогорку мамлекеттик кызматка чейинки тепкичтин баарын байсалдуу эмгек жолунда басып өтүп абдан такшалган.

Сооронбай Жээнбековдун башка жетекчилерден, саясатчылардан эң негизги чоң айырмачылыгы ал өз кызыкчылыгын эмес, тескерисинче мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын баарынан жогору койгон адам, мыйкты саясатчы. Сооронбай ДЖээнбековдун саясаттагы туруктуулугу ал кайсыл гана мамлекеттик жогорку жетекчилик кызматта болбосун ишти катыра иштеген иштермандыгы, жаратмандыгы менен терең айкалышкан. Ушул өңүттө алып караганда кыргыз саясатчыларынын эч кимиси ага теңдеше да, атаандаш да боло албайт. Анын чечкиндүү кадамдарын бүгүнкү күндө, Президенттик аракетинен көрүп билип жатабыз. Сооронбай Жээнбековдин: “Мен үчүн мамлекет үй-бүлө, бир туугандарымдан өйдө турат” деген жагымдуу сөзүндө кыргыз элинин ата-бабадан бери келаткан эл башкаруунун чыныгы үлгүсү жатат.

Сооронбай Шарипович башка саясатчылардан айырмачыланып, мусулманчылыкты ыйык тутуп, кыргыздан салт-санаасын, маданиятын сактап, Кудай деп беш маал намаз окуп, орозо кармап, ыйман жолунда жүргөндүгү Алла-тааланын алдында жакшы жышаан. Алла-тааланы эстеген Кудай деген элдин ырыскысына колун салбайт. Мына ушул жагынан алганда элибиз Сооронбай Шариповичке чоң ишеним артып, зор үмүт менен карап турат.

Элеттен чыккан элдик киши

Айылда туулуп өскөн эл уулу элеттиктердин көйгөйлүү маселелерин аймактардагы проблеммаларды колубуздун беш манжасындай эле билет. Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңештин үч жолку чакырылышында депутат болуп турган мезгилде көп жылдар бою өлкобүздүн аймактарынын баарын бир нече жолу кыдырып чыккан жана ошондон бери элеттиктер менен эриш-аракак иштешип келе жатат. Дегинкиси, Кыргызстандын көйгөйлөрүн Сооронбай Шариповичтен мыкты билген бир дагы саясатчы жок. Менин баса белгилеп айтайын дегеним депутат кезинде шайлоочуларын алдап калп айткан эмес. Калп сүйлөп алдоо анын кайнаса канына кошулбаган жат көрүнүш.  Ал саясий куугунтуктардын эң кыйын кезең күндөрүндө да жакын санаалаштарын саткан жок, шайлоочуларын таштаган эмес.

Сорронбай Жээнбеков табиятынан эле “Жети өлчөп бир кескен” убадага бек адам.  Ток этээрин айтканда калың элдин колдоосуна ээ болгон Сооронбай Шарипович Президенттик эң жогорку кызматта байлыка азгырылбай, напсисин тыйып, ар-намысы менен адамдык абийирди ар дайым жогору коюп, башка президенттердей болуп текеберленбей, аткан сөзү менен ишин дал келтирип, кудай алдында тазалыкты туу тутуп, адамдык улуу сапаттарын сактап келет. Мунун баары атанын берген мыкты татыктуу тарбиясы болсо керек…

Адамдын улуугу анын жөнөкөйлүгүндө

Мен улуу адамдар жөнүндө  жазганда сөзсүз “Адамдын улуулугу анын жөнөкөйлүгүндө” деп өзүм ойлоп тапкан учкул сөзүмдү колдонуп жүрөм. Мындай учкул сөздүмдү, татыктуу, улуу инсандарга гана колдоном. Менин айтайын дегеним Сооронбай Жээнбеков башка жетекчилерден, саясатчылардан, депутаттардан эң жөнөкөйлүгү, карапайымдыгы менен элге жакындыгы, мекенчилдиги аркылуу айырмаланып турат. Ал буга чейин мамлекеттик жогорку жетекчи кызматтарда жүргөндө эч качан коррупцияга аралашып, мыйзам бузууларга жол берген эмес. Ал жетекчи кызматтарда абдан чоң жоопкерчилик менен кынтыксыз иштеген. Өзүнүн таман акы, маңдай тери менен адал жашоо кечирип келет. Аны менен иштегендер Сооронбай Шариповичти өз мекенин сүйгөн, өлкөбүздүн улуттук кызыкчылыктарын көздөп иш кылган патриот, абдан эмгекчил инсан катары жакындан билишет.

Сооронбай Шарипович Жээнбеков адамкерчилиги абдан бийик, жан-дүйнөсү таза, ыймандуу, абийрдүү жалпыга бирдей караган калыс, масштабы зор жетекчи.

Президеттик адекваттуу жогорку сапаттары жөнүндө айтсак, эң оболу ал табиятынан эле интелликтуалдык деңгээли, адамдык парасаты бийик, эң мыкты дипломат. “Сабырдын түбү сары алтын” демекчи, шарияттын тили менен айтканда сабырдуу, алдыдагы келечекти көрөгөчтүк менен көрө билген даанышман адам.

Жээнбеков Өкмөт башчысы кызматта экономикада чоң ийгилик жараткан

Сооронбай Жээнбеков бир жарым жыл Өкмөт башчы болуп эмгектенген мезгилде өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүдө жана башка тармактарда чоң жылыштарды, зор ийгиликтерди жарат кандыгы алгылыктуу иштерди жасагандыгы менен калайык калктын эсинде калган. Соооронбой Шариповичтин басып өткөн байсалдуу эмгек жолунан мамлекетке, элге ак кызмат кылуунун бир нече үлгүлөрүн көрсөк болот. Ток этээр жерин айтсак, Сооронбай Жээнбеков өзүнүн басып өткөн барандуу эмгек жолунда Өкмөт башчы болуп бир жарым жыл иштеген мезгилде эле өлкөбуздүн экономикасын өргө чыгарып койгондугу элди көбүрөөк ынандырган.

Сооронбай Шарипович Өкмөт башчы болуп турганда тартипке, жоопкерчиликке, иштин жыйынтыгына, экономиканын реалдуу өнүгүшүнө чоң маани берген. Ошол мезгилдеги экономикадагы бурулуш Сооронбай Жээнбековдун Өкмөтүнүн ийгилиги болгондугу далилдүү сандар жан фактылар менен бышыкталган. Сооронбай Шарипович Евразиялык экономикалык биримдикке (ЕАЭБге) кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйынында байма-бай маселе көтөрүп, ошондо эле мамлекеттик кызыкчылыкты коргоого жөндөмдүү ири масштабдагы чоң саясатчы экендигин көрсөткөн.  Ошондо Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдун “Жөнөкөйдөн татаалга, аздан баштап көпкө жана төмөндөн жогору карай” деген жетекчилик формуласы коомчулуктун колдоосуна ээ болгон.

Сооронбай Шарипович Кыргыз өкмөтүн кандай жетектегенин ошол мезгилдеги экономикалык оң жыйынтыктар, жакшы көрсөткүчтөр тастыктап турат. Көңүл жылытаарлык бир көрүнүш катары айтсак, Сооронбай Жээнбеков Өкмөттү башкарып турган жылдары өлкөбүздөгү экономикалык өсүш тездеп, 2016-жылдын жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасы ЕАЭБге кирген өлкөлөрдүн арасынан жогорку деңгээлдеги экономикалык өсүштү камсыз кылганга жетишип, Кыргызстан КМШ мамлекттеринин арасынан алдыга чыккан.

Мамлекетчил, мекенчил инсандын Өкмөт башчы болуп турганда ар кыл тармактарда аткарган көнүл жубатчу иштерин, элибизге өтөгөн өтөлгөлүү эмгектерин тизмектеп жаза берсек гезитке батпай кетчудөй, кыскасы Сооронбай Жээнбеков Өкмөт башчысы болуп турганда бел чечпей күнү-түнү тыным албай жигердүү иштеп төмөндөп кеткен өлкөбүздүн экономикасын бир жылдын аралыгында өнүктүрө алгандаган фактылар тастыктап турат.

Эл үчүн күйгөн инсан

Сооронбай Жээнбеков кайсыл гана жогорку мамлекеттик уызматты аркалабасын, ал эл ырыскысына кол салбаган, коррупцияга малынбаган, эл үчүн күйгөн саясаттагы таза инсан экендигин далилдей алды. Акылман кыргыз элинин “Ырыс алды ынтымак” деген накыл кебин көкүрөгүндө сактап, туу тутуп, бакша мамлекеттик саясатчылардай болуп элди бөлүп жарбай, көп улуттуу өлкөбүздөгү элдердин ынтымагын чыңдап, кут конгон Кыргызстанда стабилдүүлүктү бекем орнотту.

Өкмөт башчы болуп турганда, азыр мамлекет башчы болуп турганда өлкөбүздүн баардык аймактарын түрө кыдырып, эл менен жолугушуп, алардын койгөйлүү маселелерин жеринде өз убагында чечип жүргөн Сооронбай Жээнбеков өзүнүн кажыбас кайратын, демилгелүү күч кубатын иш жүзүндө көрсөтү. Сооронбай Шарипович элдин жашоо-турмушуна байланыштуу аймактардагы маселелерди, проблеммаларды чечүүдө, аны ырааттуу аткарууда элдин жактоочусу катары эл ишенимин жүзөгө ашырып, эл үчүн өз ишин абийрдүүлүк менен аткарып келген элдик инсан катары кыргыз элинин эсинен эч убакта кетпейт.

Айыл өнүкмөйүн өлкө өнүкпөйт

Айыл өлкөнүн онүгүүсүнү башаты. Эзелтеден бери эле “Ааламга кеткен жол айылдан башталат” деген сөз накыл кеп бекеринен айтылбаса керек. Айыл анын айыл чарбасы Кыргызстандын жашоосунун жан азыгы экендигин Сооронбай Шарипович жакшы билет. Айылды кантап көтөрүүнүн сыры ага бала кезден бери эле белгилүү. Ал Ош облусун жетектеп турганда айыл турмушун көтөрүүнүн жолдорун эң жакшы өздөрштүргөн. Андыктан Президенттик кызматынын алгачкы жылында “2018-жылды Аймактады өнүктүрүү жылы” деп атайын жарлык менен жарыялап аймактарды өнуктурүүгө айрыкча басым жасагандыгы бекеринин эместир. Совет мезгилинде эле агрардак республика катары айыл чарба продукцияларын көп ондуууурүп, союздук республикаларды камсыз кылып келген. Азыркы эгемендүү кыргызстандын айыл чарба продукцияларынын экспортун кантип көбөйтүштүн жана ошону менен бирге агрардык сектордо жүз миндеген жаны жумушчу орундарды тузүштү  дыйкандар менен фермерлердин акыбетинин кайтышынын жолдорун издеп, аны жүзөгө ашырууну, өзүнүн жеке көзөмөлүнө алыап, аймактарды өнүктурүүнүн жана айыл чарбасын көтөрүп, дыйкан-фермерлер өндүргөн азык-түлүктөрдү дүйнөлүк рынокко алып чыгуунун аракетин көрүүдө. Ошондуктан, дыйкан-фермаерлер, жалпы айылдык жашоочулар Президентибиз Сооронбай Жээнбековдун демилгелүү иг-аракетин жактырып, колдоп жатышат. Калкыбыздын жетимиш пайызы айылда жашашат биздин мамлкет агрардык өлкө болуп эсептелет. Сооронбай Жээнбеков аргардык тармакты ичинен жакшы билген, өз кесибинин устаты. Ал жетекчи кызматта иштегенине карабастан кериле кетмен чаап, дыйканчылык менен да алектенген. Биздин каарманыбыз өзүн айыл-чарба жаатындагы сөөгүнөн бери чыныгы кесипкөй чарбакер экенин зор тажрыйбасы менен далилдеп, агрардык өлкөдөгү айыл чарбасын оң жолго саууга белсенүүдө.

Президент Сооронбай Жээнбеков: “Элет өнүкпөсө экономика өнүкпөйт, айыл өнүкпөсө алыска бара албайбыз” деп, кыргызстандагы аймактарды өнуктурүү, айыл жерлерин, элет калкынын жашоо турмушун көт өрүү аркылуу өлкөбүздүн экономикасын өнүктүрүүдө дагы чоң бурулуштарды жасоо үчун жакында эле 2040-жылга чейинки  узак мөөнөттөгү Улуттук стратегия кабыл алынды. Анда Кыргызстандын жыкнкы беш жылга карата өнүгүүсү планда так, даана белгиленген.

Кыргызстандын ЕврАз ЭСдеги ишинин илгерилешине Жээнбековдун эмгеги чоң

Сооронбай Жээнбеков Өкмөт башчы болуп турганда экономукабызды ЕврАз ЭСке интеграциялоо багытында чоң жумуштар аткарылган. Негизи Кыргызстандын ЕврАз ЭСке кириши абдан туура кадам болгон. ЕврАз ЭСтеги чечилүүчү маселелер Сооронбай Жээнбековдун Өкмөтүнө жүктөлүп, Кыргыз Өкмөтү ЕврАз ЭСдин эрежелерин илгертпей орундатып, иштин илгерилешине чоң аракетин жасаган. Натыйжада, маңдай тер төккөн мээнет текке кетпей, аракет кылсаң берекет дегендей, аракетибиздин акыбети кайтып, аз да болсо, алгачкы үзүрүн көрүп жатабыз. Мында албетте, бир жарым жыл окмөттү жетектеген Сооронбай Жээнбековдун талыкпай жасаган аракети менен эмгеги чоң болгондугун баса белгилеп кеткенибиз абзел.

Эң башкысы Сооронбай Жээнбеков өзүнүн тыным албаган эмгекчилдигинин жана иштин көзү менен сырын билген талапчылдыгынын аркасында жалпы экономикабызда ишкер атмосфераны жаратып, 2017-жылдын 1-жарым жылында өлкөбуздүн сүт азыктарын өнудүүчү иш-каналары ЕврАз ЭС боюнча өн өктөштөргө продукция экспорттоону 30 пайызга өстурүшүп, жалпы соода жүгүртүүбүз 874 миллион сомго жеткен. Мында абдан маанилүүсү экспортко багытталган кыргызстандык 28 компания ЕврАз ЭСтин бирдиктүү реестрине киргизилген. ЕврАз ЭСтеги дагыбир чоң олжобуз уставдук капиталы 1 миллиярд АКШ долларын түзгөн Кыргыз-Орус өнүктурүү фонду уюштурулду. Сооронбай Жээнбеков өкмөтту жетектеп турганда айыл чарба продукциясына өзгөчө көнүл бууруп, 2016-жылы агрардык секторго 4, 8 миллиярд сом суммадагы кредит дыйкан-фермерлерге берилген. Кыргызстан ЕврАз ЭСке кошулгандан кийин Россия менен Казакстан дагы жүз миндеген эмгек мигранттарыбыздын укугу корголуп, алардын иштөөсүнө кенен мүмкүнчулүктөр менен шарттар түзулдү. Жыйынтыктап айтканда ЕврАз ЭСке кошулуу чечими көрөгөчтук болуп, биздин өлкө бул уюмда өз кызыкчылыгын коргой алды. Экономиканын сырын билгендин сапары байсалдуу болот демекчи, Кыргызстандын жол картасын чийишкендердин бири Сооронбай Жээнбеков экендигин эске салып, баса белгилеп кетмекчибиз.

Шайлоодо эл Жээнбековду колдоду 

Эмне учун карапайым калк Сооронбай Жээнбековду Президенттик шайлоодо колдоду? Себеби ал сөз менен эмес, иш жүзүндө иштин көзүн билген, майын чыгара кумурскадай кужүлөп иштеген эмгекчилдигине адамкерчиликтүүлүгүнө калыс бийлик жүргүзгөн жетекчи экендигине жана коррупционерлерге карата катуу чараларды көрүп, аёсуз күрөш жүргүзгөндүгүнө карап жалпф кыршгызстандыктар бир добуштан колдошту.

Президенттик кызматтын алгачкы кадамдары

Сооронбай Шарипович Жээнбеков президенттик жогорку мамлекеттик кызматка киришкендей эле өлкөбуздү өнүктүрүүнүн жаңы Улуттук кайра жаралуу багытын тандап, өнүгүү жолунун тууура кадамдарын аныктады. Тактап айтканда Кыргызстанды туруктуу өнүгүүс үнүн жолуна чыгара турган экономикалык, социалдык, маданий жана башка т армактарда, укук коргоо жана мамлекттик башкаруу органдарында реформалар жүзөгө ашырылып жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков жылдын башында “Ыймандуу бийдек тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок” деген элибиздин эзелтелден калган акылман кебин бийликтин үч бутагына: мыйзам чыгаруу, сот, аткаруу бийлигинин ээсине Коопсуздук кеңешинин жыйынында эске салып айтып, Улут-улутка, уруу-урууга жердешчиликке, тууганчылыкка бөлүнүүгө каршылыгын билдирип, мамлекеттик бийлик органдары таза иштемейинче өлкөбүз өнугүү жолуна түшө албастыгын баса көрсөтүп, коомду сүткорлордон тазалоо үчүн коррупцияга каршы айоосуз күрөш жүргузүудөн баштаган Анткени колу, журөгү таза адас гана коррупция менен күрөшө алаарын турмуш өзү далилдеп койду. Эгемендүүлүктүн алдыңкы жылдарында менчиктештирүү процесси жүрүп, мамлекеттин мүлкүн, жерин саясатчылар, депутаттар канталамайга алып жатканда Сооронбай Жээнбеков колун булгап эч нерсе менчиктештирип албагандыгы кыргызстандыктар үчүн мамлекет башына элге жакын таза адамдын келиши менен өтө маанилүү болду. Ушул жагдайда алып караганда ал бүгүнкү саясатчылардын арасында жападан жалгыз феномен.

Мамлекет башчысы, өлкөбүздүн келечегин, туруктуу өнүүгүсүн камсыз кыла турган саясий чечимдерди кабыл алып, кыргызстан бүт дүйнөгө укуктук негизде өнүгүү жолуна түшкөн демократиялык өлкө экендигин далилдей алды. Ошондон улам элибизде эртеңки күнгө, келечекке болгон бекм ишеним жаралды.  Азыр өлкөбүз өнүгүү жолуна түшүп, ири өгөрүүлөр болуп, зор ийгилик жаралып жаткандыгына калайык калк өздөрү күбө. Эгерде апрезидент Сооронбай Жээнбековдун ушундай чечкиндүү кадамдарына элибиз дагы чоң колдоо көрсөтсө анда кыргызстандын эли бакубат турмушта жашап бактылуу боло алабыз. Буга чейин бийлик байлыкка жетүүнүн рычагы, ресурсу, башкы булагы катары жеке кызыкчылык үчүн кызмат кылып келсе, азыркы учурда бийлик элге ак дилден ак кызмат кылууга милдеттүүэкендигин Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы чечкиндүү күрөшө ала тургандыгы менен көрсөттү. Анткени, баардык т артмактардагы, коррупциялык схемалардан арылмайын өлкө өнугүү жолуна түшө албастыгынпа чоң мааны берди. Ошондуктан калайык калк президент Сооронбай Жээнбековдун коррупцияшга каршы айоосуз курөш баштаганына эл абдан ыраазы болуп кош колдоп жатышат. Ошентип Сооронба йЖээнбековдун Президенттик алгачки  иши коррупцияга каршы чараларды күчөтүүчү эң бринчи кадамы болду.

Эл ишенген бийликти калыптандыра баштады

Сооронбай Шарипович Жээнбеков өткөн жылы президеттике ат салышканда шайлаада кыргыз эли даанышмандыгын далилдеп, өлкөбүздүн өнүгүүсүндө тынчтык, биримдик, ынтымак-ырашкарлик болуусу учун ага добуш беришип, чоң ишеним көрсөтүшкөн. Ошондон бери бир жылдык президенттик мамлекеттик жогорку кызматта Сооронбай Жээнбеко таза иштеп, адилет бийлик жүргузүп, э ишенимин актап, ал өз элинин тарыхына, салтына жана ишенимине таянган бийликти калыптандыра баштады.

Сооронбай Жээнбеков Өзүнүн президенттик кызматынын алгачкы жылдарында жакынкы жана алыскы өлкөлөр менен саясий жаңы маданияттын пайдубалын түптөй алды. Кыргыз элине ак дилден ак кызмат кылып, эл ишенимин актоону алдына чоң максат кылган Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик бийликти чыңдоо менен элдин бримидигин, ынтымагын бекемдеп, кыргыз мамлекетүүлүгун өлкөдо парламентаризмди өнүктүрүүдө Ата-Мекенге ак кызмат кылууну татыктуу үлгүсү боло турган туура кадамдарды жасады.

Президент Сооронбай Жээнбеков эларалык аранеда БУУ, КМШ, ЖККУ, ШКУ, ЕАЭБ сыяктуу эл аралык уюмдар менен интеграциялык процесстерге активдүү катышып, өнүккөн өлкөлөр менен достук, стратегиялык өнөнтөштүк жана союздаштак мамилелерди бекемдеп, өлкөбүздүн мындан аркы тышкы саясатында Улуттук кызыкчылыктарды коргоо аракеттерин уланта берээрине ишеним чоң.

Абдыкадыр Орозбековдой даанышман калыс журт атасы болуңуз

Сооронбай Жээнбековду элдик президент десек болот. Себиби, бул инсан баардык критерийлер боюнча мамлекет башчяылыгына төп келип турат. Дегинкиси, Сооронбай Шариповичтин мамлекеттик жогорку кызматтагы ишине элдин көзу түз. 1026-жылдары Кыргыз мамлекеттүулүг ун түптөгөн Абдыкадыр Орозбековдой биринчи Кыргыз мамлеекетинин жетекчисиндей болуп, президенттик кызматта эл үчүн татыктуу иштеп берет деген элдин чоң тилеги үмүтү бар.

Сооронбай Жээнбеков азыркы учурда мамлекетибизди көзүбуздүн карегинде сактап, өлкөбүздү өнүккөн алдыңкы өлкөлөрдүн алдына кошууга мамлекет башчысы катары намыстанып баардык күчүн акылын, билимин, тажрыйбасын, дараметин эл үчү, Кыргызстандын келечеги үчүн жумшап өзүнө тагылган милдетти абийрдүүлүк менен аткарууда. Анткени ал өлкөнү кайсы багыт боюнча онүктүрүүнүн преспективаларын, Кыргызстандын келечегин алын ала көро билет.

Бул аткарылып жаткан жигердүү иштерибизге биринчиден Алла-Таала жеткирип жатса, экинчиден кыргыз элинин бактысы үчүн Сооронбай Шарипович Жээнбековдук ак ниеттүүлүк менен жасаган асыл эмгеги келечекке кең жол ачып, Абдыкадыр Орозбековдой журт атасы болот жана анын Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөп кеткен улуу көчүн татыктуу улантат деген ой жүрөгүбүздү дайыма уялап, алдыга койгон аруу ой максаттары жүзөгө ашышына бекем ишенебиз.

Сооронбай Шарипович Жээнбеков ар дайым эл алдындагы, кудай алдындагы өзүнө тагылган жооптуу милдетти абийрүүлүк менен аткарып жаткандыгы биз үчүн чоң сыймык. Демек, эл үчүн ак эмгектин өтөөсүнө чыккандыгы Сооронбой Шариповичтин эмгекчилигинин белгиси.

Сооронбай Шарипович Сизге узун-өмүр, үй-бүлөлүк бакыт-таалай, кыргыз элинин Кыргыз элинин жыргалчылыгы жана келечеги үчүн жасап жаткан бийик даражадагы мамлекеттик жооптуу ишиңизге зор ийгилик каалап, Сиздин жаныңызда дайыма кыдыр колдоп жүрсүн деп ниет кылабыз.

Сооронбай Шарипович, пайгамбар жашка чыккан кутман курагыңыз кут болсун! Ылайым Алла-Таала Сизди колдоп жүрсүн!

 

Данияр ШАБДАНОВ

Jeenalieva
By Jeenalieva Декабрь 23, 2018 12:49

Приемная кампания 2018

Парламент

Элдик медицина