Мындан ары 278-279-беренелери бузулса, телерадиого акчалай айып пул салынат

Jeenalieva
By Jeenalieva Январь 25, 2019 10:56

Мындан ары 278-279-беренелери бузулса, телерадиого акчалай айып пул салынат

10 Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти КР Вице-премьер-министри Ж.Разаковдун 2019-жылдын 18-январындагы № 23-204 сандуу протоколдук тапшырмасынын тиешелүү пункттарын, Министрликтин 2019-жылдын 22-январындагы № 17 сандуу буйругу жана Департаменттин 2019-жылдын 23-январындагы №4 сандуу  “КР Бузуулар жөнүндө Кодексинин тиешелүү талаптары тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жөнүндө” буйруктарын аткаруу максатында, 2019-жылдын 1-январынан баштап КР “Бузуулар жөнүндө” Кодекси күчүнө киргендигин, анын 278 жана 279 беренелеринде телекөрсөтүү жана радиоуктуруу чөйрөсүндөгү укук бузуулар жана  телерадиоберүү жаатындагы монополияга каршы чектөөлөрдү бузуулар караалгандыгын маалымдайт:

278-берене. Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө мыйзамдарды бузуу

Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө мыйзамдарды же телерадиоуюмду лицензиялоо шарттарын бузуу — 4-категориядагы айып пул салууга алып келет.

279-берене. Телерадиоберүү жаатындагы монополияга каршы чектөөлөрдү бузуулар

Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө мыйзамдын негизинде белгиленген монополияга каршы чектөөлөрдү бузуу — 4-категориядагы айып пул салууга алып келет.

       КР “Бузуулар жөнүндө” Кодексиннин 27 беренесине ылайык, айып пул- бул акчалай жаза чарасы болуп саналат, бузууларды жасагандыгы үчүн жеке жана юридикалык жактарга жогорудагы Кодексте белгиленген  өлчөмдө жана тартипте айып пул салынат.

    4-категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн 75 эсептик көрсөткүчтү (7 500 сомду) түзөт, ал эми  юридикалык жактар үчүн  230 эсептик көрсөткүчтү (23 000 сомду) тузөт.

        Айып пул эсептик көрсөткүчтөр менен эсептелет.

    КР  “Эсептешүү көрсөткүчү жөнүндө “ Мыйзамына ылайык, эсептик көрсөткүч- бул социалдык төлөмдөрдүн, компенсациялардын, экономикалык санкциялардын   жана администрациялык жазалар менен жазапулдардын,  эмгек  акысын төлөө менен байланышпаган башка экономикалык көрсөткүчтөрдүн өлчөмдөрүн аныктоочу ченемдик акчалай көрсөткүч. Бул эсептик көрсөткүч Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши тарабынан бекитилет.

      КР Жогорку Кеңешинин  2006-жылдын 15-июнундагы № 1115-III сандуу “Эсептешүү көрсөткүчүнүн өлчөмүн бекитүү жөнүндө» токтомуна ылайык, 2006-жылдын 1-январынан тартып эсептешүү көрсөткүчүнүн өлчөмү айына 100 сом суммасында бекитилген.

      КР “Бузуулар жөнүндө” Кодексинин 278 жана 279 беренелеринде каралган укук бузуулар жөнүндө иштерди кароочу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар Департаменти болуп саналат.

Мындан ары иш алып баруу үчүн.

Jeenalieva
By Jeenalieva Январь 25, 2019 10:56

Приемная кампания 2018

Парламент

Элдик медицина