Кыргызстандагы шайлоо алдындагы партиялар парады

Jeenalieva
By Jeenalieva Июль 3, 2017 13:49

Кыргызстандагы шайлоо алдындагы партиялар парады

izbiratelnaya_komissiya Кыргызстан социал-демократтарпартиясы

Президенттикшайлоодокөчбаштап баратурган партия — булКыргызстан социал-демократтарпартиясы. Ооба,Кыргызстан социал-демократтарпартиясыбийликтинпартиясыэкенинэч ким танбайт. Арийне, мурункубийликпартияларымененсалыштырыпкөрөлү. Буга чейин «Алга, Кыргызстан»  жана «Ак Жол» партияларыэчбиртарыхыжок, шайлооалдындабийликтимыкчыптурганэлиталармененганатүзүлүп, негизги электорат эл тишинкычыратып, булпартиялардыжеккөрүп, колунанкелсебүктөптурупыргыткысыкелген. Ызасынабуулукканэл булбийликтердижоккылышты. Ал эмиКыргызстан социал-демократтарпартиясынынжөнү башка,Коммунисттик партия өздоорунсүрүпбүткөнсоңошолмезгилдеги президент Аскар АкаевгекаршытеңсалмактуулуктуорнотууүчүношолмезгилдегикүчтүүсаясатчыларЧыңгыз Айтматов, Жумабек Ибраимов, АмангелдиМуралиевдинколдоосундатүзүлгөнКыргызстан социал-демократтарпартиясыкөпкыйынчылыктардыбашынанөткөздү. Булпартиянынлидери Акаев тарабынанкуугунтукталып, 2005-жылдагы март революциясынуюштуруудабашкыролдуээлген. Бишкек шаарында эл топтоп, акаевдикбийликкекаршыбаштапбарыпбийликалмашкан. Бирокбийликкийин «Ак Жол» партиясынтүзүп, элдинканынкактабайичкенжемкорлордунколунда калган. Кыргызстан социал-демократтарпартиясымындайэлдиойлобой, өзкекиртегинойлогонбийликкекаршыБириккенЭлдикКыймылга (БЭК) бириктирүүнүнядросуболгон. 2010-жылы ачууланган эл бийликтижоккылып, бийликкеБЭКтинмүчөлөрүкелген. МамлекеттибашкаруунуКыргызстан социал-демократтарпартиясыколгоалган. 2011-жылы октябрдаАлмазбекШаршеновичАтамбаевКыргызРеспубликасынынпрезидентиболупшайланган. 2017-жылы 15-октябрда болотурганпрезиденттикшайлоодонегизгичечүүчүролдуКыргызстан социал-демократтарпартиясыаткарат.АзыркыкадрлардыдаярдоодоКыргызстан социал-демократтарпартиясыустаканагаайланды. Устаканадан «устакан» алганкээбирөөкудуңэтишип, «ойт» бермейоюндарынжасагысыкелиптурушат, бирок алардынколунанэмнекелмек эле?

«Республика –Ата-Журт»

«Жаманайгырүйүрүнө тап» депкоет. Президент болом дегенде «экикөзүтөрт» ӨмүрбекТоктогулович Бабановинтриганын «энесинен» ашып «чоңэнеси» болупкалды. Деги Бабанов Кыргызстан үчүнэмнетарыхийишкылды? Же Кыргызстандан «жуткан» акчакаражаттарынаАрстанбекНогоев «замгубернатор» болуптурганПензага цемент заводункурупбергенинтарыхыйокуядепэсептейби? Же Максим Бакиевмененбиригип «Кыргызстан» банкынШарипаСадыбакасованысыздатыптартыпалганынмыктылыкдепэсептейби? «Республика –Ата-Журт»партиясы«Жаманайгырүйүрүнө тап» дегендей,шайлооалдындаэлектораткаакчасунуп, шайлоонун «ставкасын» көтөргөнүмененшайлообүтөрзамат «ийинине» кирет да, кыргыздардыкодулайбаштайт. Ал эмитаяке-тайыболгонкүрддөранынбайлыгынтейлептурганынэлдин баары эле билет. 2010-жылы парламенттикшайлоодо«Республика» партиясынколдобостонөскөнкызылгүлдөйбул партия үчүнтурупбергенАлтынбекСулайманов, БакытТөрөбаевжаман «көлдөлөңүн» көтөрүшүпэбакта эле партия түзүпкетишкен. Бирдаарыкийинжаңытүзүлгөн«Кыргызстанга» кирекачышса, аныменен «Тар жол, тайгаккечүүдө» бирболгусукелген «АтаЖурт» партиясынынлидериКамчыбекТашиевдижоккылып, өзү«Республика–АтаЖурт» партиясынээлепалганы аз келгенсип, ЖыргалбекСаматовсыяктуу «атажуртчуларды» кодулаппарламенттенсүрүпчыгарган.

«Бүтүн Кыргызстан»

АдаханМадумаровоңкапталынанжатпасакерек, дайымасолкапталынанжатат. АнынжылдызыатакесиКурманбекБакиевкетермененөчүптурат. Каркыраныберипжагынайындесе да Ким, Утемуратов, Кулибаевсыяктууказактынолигархтарыунуткан. Владимир Жириновский айтат, мага Кыргызстандан президент болотурганкишилеркелип, шайлоогоакчасурады, үстөгүнө президент болупкалса, Кыргызстандынэңмайлуужерин берем дептир. ЭмнеКыргызстандынмайлуужерлерипрезиденткеталапкерлерүчүншайлооалдындатарататурганустуканбы? АзырМадумаровжоктон бар болбойтурат, 2010-жылы парламенттикшайлоодо да, 2011-жылы президенттикшайлоодо да, 2015-жылы парламенттикшайлоодо да же бар эмес, же жокэмес, илээлешипжүрдү. 2015-жылы Аскар Салымбековмененбирикти, парламентти ала албай «кидать» этти. 2016-жылы «иегованын» колдоочусу Феликс Куловменен,теңирчибиримдигинтүзүпжатканАрсланМалиевмененбиригипжыйынтыкжок. 2016-жылдын аягында «үчилтик» биримдигинкуроодемилгесисуупбараткандай.

«Бир бол»

«Бир бол»партиясынынидеясыдурус, аны ал эмесБорбордукАзиянынмыктыпартиясы «Нуротан» көрсөтпөйсурапалат. Илбирсттердикоргоочындыгыжакшыиш. Саясатмененалпурушабербей Кыргызстан үчүн да керектүүнерселердижасаптурсакжакшы. «Бир бол» партиясынынлидериАлтынбекСулаймановкыргызэлининтарыхынтүздөп, коммунисттикидеологияданартып кайра жазууүчүнкөптөгөнакчакаражаттарынжумшапжатат. Кышындажергиликтүүшайлоодо «Бир бол» партиясыкүрөшкөаттанганжок. Булирет «Бирбол»партиясыкимдиколдоорэкен,  дагыубакыт бар эмеспикөрөжатарбыз.

«Өнүгүү-Прогресс»

«Атка жеңил, тайга чак» бул партия саясаткакарагандаэкономикагакөбүрөөкбасымжасапкелаткан. Ошондуктанэлетжерине машина, трактор жеткизип, керекжерлергемедициналыкжардамкөрсөтүпжаткан. Бирок 2016-жылдын күзүндө«Өнүгүү-Прогресс»партиясыоолугупкетти. Буга эмнесебепболду? Биринчиден, президент Атамбаевөзоозумененэртеңки президент болотурганадамкатарынаБакытТөрөбаевди кошту. Экинчиден, референдумгакаршыкүччыгышып, уктапжаткан «Өнүгүү-Прогресс» партиясынойготупжибергендей.Анан эле элдеимишугулупкалатБабановдунпартиясында жүргөндө Бакыт Эргешовичтин апасы (маркум) түрк улутунан эле, парламенттик шайлоодо өзбек элинин кызы болуп чыга келди-деп. А биз болсо, Бакыт мырза эне-атасын саткандардан эмес эле. Чын эле бийлик, байлык деген бузганбы деп эки жакты элеңдей карайбыз…

 

Азизбек КЕЛДИБЕКОВ

Jeenalieva
By Jeenalieva Июль 3, 2017 13:49

Парламент

Элдик медицина