«Коопсуз шаардын» дагы Чүй облусунда 48 жана 20 көчмө АПКишке киргизилет

Jeenalieva
By Jeenalieva Апрель 26, 2019 11:11

«Коопсуз шаардын» дагы Чүй облусунда 48 жана 20 көчмө АПКишке киргизилет

7 26-апрелден тарта “Коопсузшаар” долбоорунуналкагындадагы 19 камера ишкекиргизилет. БултууралууМаалыматтехнологияларыжанабайланышмамлекеттиккомитетинин басма сөзкызматынанкабарлашты.

Камераларкийинкидаректербоюнчаорнотулат:

— 9-чакырым, Пригородное айылы, май куючужай;

— 10,2-чакырым, Достукайылына карай кеткен бурулуш;

— 13-чакырым, Путепровод;

— 14,5-чакырым, Ак-Жолайылыортомектептинжанында;

— 22,5-чакырым, Манасайылынынборборунда;

— 23-чакырым, Манасайылы, Ак-Жол май куючужайы;

— 27-чакырым, Ак-Жол май куючужайы;

— 30-чакырым, “Манас” аэропорту;

— 11,5-чакырым, Ленин айылы, Алма-Ата көчөсү, 67;

— 15,5-чакырым, Ленин айылы, Алма-Ата көчөсү,  №385 үйдүнжанында;

— 17-чакырым, Ленин айылы, “Роснефть” май куючужайынынжанында;

— 59-чакырым,Токмокшаары, “Нуржамал” кафесининжанында;

— 60-чакырым,Токмокшаарында (айлампа);

— 68,8-чакырым,Сайлык айылы “Төлгө” дүкөнүнүн бет маңдайында;

— 73-чакырым,Искра айылы, Биянху көч. № 107 үйүнүн бет маңдайында;

— 78-чакырым,Чымкоргон айылы, Казакбаев көчөсү, № 137 үйүнүн жанында;

— 95-чакырым,Жаңы-Алыш айылы, Орловка шаарынын бурулушу;

— 102-чакырым, Кемин шаары, Советтик-Каракөл көчөлөрүнүн кесилишинде;

— 18-чакырым, Алга айылына бурулушта.

Мамлекеттик келишим боюнча “Коопсуз шаар” долбоорунун биринчи этабында 110 аппараттык-программалык комплекстер (АПК) орнотулат. Бишкекте – 42 болсо, Чүй облусу боюнча 48 жана 20 көчмө АПК.

Долбоор алкагында баардык көчмө камералар толугу менен ишке кирген. Калган 28 АПК ишке киргизүү боюнча чаралар көрүлүүдө.

Jeenalieva
By Jeenalieva Апрель 26, 2019 11:11

Приемная кампания 2018

Парламент

Элдик медицина