Көзөмөл иштери көнүл борборунда

Jeenalieva
By Jeenalieva Апрель 12, 2019 13:14

Көзөмөл иштери көнүл борборунда

11 Чүй облусунун прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун “Соттордогу өкүлчүлүктү камсыз кылуу боюнча прокурорлордун ишин уюштуруу жөнүндөгү буйругуна ылайык иш-чаралар жүргүзүлүп келүүдө.

Алсак, Чүй облусунун Сокулук районунун прокуратурасы тарабынан,  Сокулук районунун Крупская, Саз жана Жаны-Пахта айыл аймактарында жайгашкан “Шорго” декадалык бассейнин убактылуу пайдаланууга берилишинин мыйзамдуулугу боюнча текшерүү жүргүзүлүп, төмөндөгүлөр аныкталган.

“Шорго” декадалык бассейни Кыргыз суу чарба мамлекеттик ишканасынын  доолбору боюнча курулуп, 1991-жылы ишке киргизилген. Аталган бассейн “Ат-Башы” магистралдык каналынанкамсыздалып, жалпы корголгон зонасы менен 165,83 га. жер участогун түзгөн жана Сокулук райондук суу чарба башкармалыгынын балансында турган.

2003-жылдын 3-январында Сокулук райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы К.Рысалиев менен “Флоаре”ЖЧКнун директору И.Оанчанын ортосунда “Шорго” бассейнин балык өстүрүүгө пайдалануу үчүн 25-жылга ижарага берүү тууралуу келишим түзүлүп, анын негизинде 2003-жылдын 15-октябрында Сокулук райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгы тарабынан “Флоаре” ЖЧКна жер укугун убактылуу пайдалануу тууралуу 0010825 сандуу күбөлүк берилген.

Текшерүүдө аныкталгандай аталган ижара келишиминин 2.2.2 –пунктунда, ижарага берүүчү суукөлмөсүнүн жана ага жанаша аймагынын  бирден бир мыйзамдуу ээси экендиги көрсөтүлүп,  келишим түзгөнгө ыйгарымдуу укугу бар экендиги тууралуу кепилдик берилген. Бирок, келишим түзүлүлүп жаткан учурда Сокулук райондук суу чарба башкармалыгы тарабынан мыйзамдын талабына ылайык аталган бассейнге укугу катталбагандыгы аныкталган.

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 25-беренесине ылайык, менчик укугу жана башка кыймылсыз буюмдарга болгон буюмдук укуктар, бул укуктарды чектөө, алардын келип чыгышы, башкага өзгөртүлүшү жана токтотулушу бирдиктүү мамлекеттик реестрде мамлекеттик каттоодон өтүүгө тийиш.

Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 9-беренесинин 2-бөлүгүндө, жер участогуна болгон укуктар менен жасалган бүтүмдөр мамлекеттик каттоодон өткөрүлүүгө тийиш деп көрсөтүлгөн.

Демек, Сокулук райондук суу чарба башкармалыгы жер участогун тийиштүү түрдө каттабай туруп, жер участогун ижарага берүүгө укугу жок болчу.

Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 4-беренесине ылайык, мамлекеттик жер пайдалануучуларга берилген жерлер, суу фондусунун жерлери мамлекеттин менчигинде болот, жерге мамлекеттик менчик укугун республиканын бүткүл аймагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар ушул Кодексте белгиленген компетенциянын чегинде жүзөгө ашырат.

Бирок, Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин көрсөтүлгөн талаптарына карабастан,  Сокулук райондук суу чарба башкармалыгы, “Сокулук райондук мамлекеттик администрациясы менен келишимди макулдашпай турупШорго” декадалык бассейнин ижарага берип салган.

Текшерүүнүн жыйынтыгы менен 2015-жылдын 19-майында Сокулук районунун прокуратурасы тарабынан, мамлекеттин кызыкчылыгында Сокулук райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгына, Сокулук райондук суу чарба башкармалыгына жана “Флоаре” ЖЧКна карата Чүй облусунун райондор аралык сотуна доо арыз келтирилген.

Чүй облусунун райондор арылык сотунун 2017-жылдын 3-ноябрындагы чечими менен прокурордун доо арызыканааттандырылып, 2003-жылдын 3-январындагы Сокулук райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы К.Рысалиев менен “Флоаре”ЖЧКнун  директору И.Оанчанын ортосундагы түзүлгөн келишими жана 2003-жылдын 15-октябрында Сокулук райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгы тарабынан “Флоаре” ЖЧКна жер укугун убактылуу пайдалануу жөнүндөгү 0010825 сандуу күбөлүгү жараксыз деп табылган.

Соттун бул чечимине макул болбостон “Флоаре” ЖЧКнын директору И.Оанча апелляциялык тартипте Чүй облустук сотуна арыз менен кайрылган.

Чүй облустук сотунун административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясынын 2018-жылдын 16-апрелиндеги аныктамасы менен Чүй облусунун райондор арылык сотунун  2017-жылдын 3-ноябрындагы чечими күчүндө калтырылып, андан кийин Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 2018-жылдын 27-июнундагы токтому менен биринчи жана экинчи инстанциядагы соттук актылар өзгөртүүсүз калтырылды.

Ал эми Чүй облусунун райондор аралык сотунун 2018-жылдын 20-сентябрындагы чечими менен 2003-жылдын 15-октябрында Сокулук райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгы тарабынан “Флоаре” ЖЧКна берилген жер укугун убактылуу пайдалануу жөнүндөгү 0010825 сандуу күбөлүгү жараксыз деп табылган жана соттун бул чечими 2018-жылдын 20-октябрында мыйзамдуу күчүнө кирди.

Демек, Чүй облусунун прокуратура органдары тарабынан жарандарга мыйзамсыз берилип кеткен жер участокторун мамлекетке кайтарып алуу боюнча өзүнүн мыйзамда каралган ыйгарым укуктарын колдонуп, алгылыктуу иш-чаралар жүргүзүлүүдө.

 

К.Усенов, Чүй облустук прокуратурасынын

бөлүм башчысынын орун басары                                                                                      

 

Jeenalieva
By Jeenalieva Апрель 12, 2019 13:14

Приемная кампания 2018

Парламент

Элдик медицина