К. КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ

Jeenalieva
By Jeenalieva Июль 13, 2015 09:42

К. КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ

 • 10 Кыргызстандагы гуманитардык билим берүү системасынын лидери
 • Евразиялык Ассоциациялар университетинин мүчөсү
 • Шанхай Кызматташтык Уюмунун гуманитардык университеттер консорциумунун мүчөсү
 • Кыргызстанды жана дүйнөлүк билим берүү алкагын бириктирүүчү көпүрө
 • Чыгыш жана Батыш цивилизацияларынын тил жана маданиятын гармониялык айкалышкан жана жолугушкан жери
 • Кыргызстандын келечектеги саясий жана интеллектуалдык элитасын дардооочу негизги борбор
 • Америка, Европа, Азия мамлекеттеринин 70тен ашуун университеттери менен эл аралык кызматташта
 • Кытай, жапон, корей, иран, араб жана башка мамлекеттердин тилдерин билген мыкты адистерди даярдоочу негизги борбор
 • Батыш Европа жана Чыгыш мамлекеттеринин тилдерин үйрөтүүчү 50дөн ашуун чет элдик профессорлор иштеген университет
 • Жыл сайын 500 дөн ашуун  БГУнун студенти дүйнөлүк  мыкты Сока (Жапон), ММУ (Орусия), Питтсбург (АКШ), Гуанчжоу (Кытай), Сеул (Корея) ж.б. университеттерде эл аралык тажрыйбалык  окууга катышып келишет
 • Дүйнөнүн 16 тилинде (англис, немис, италия, жапон, кытай, корей, араб ж.б.) окутуу жүргүзүлөт

 

Мамлекетибиздин беделдүү жана мыкты жогорку окуу жайына кош келиңиздер!

Бишкек Гуманитардык Университети  2015-2016 окуу жылына

 кийинки багыттарга кабыл алуу жарыялайт:

Адистиктер/

Даярдоо багыттар

Квалификациясы

 

Окуу мөөнөтү
КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ    

 (кыргыз тили, түрк тили)

Филология (түрк) Бакалавр 4  жыл
Филология (кыргыз) Бакалавр 4  жыл
Филологиялык билим берүү: профили – Кыргыз тил жана адабият Бакалавр 4  жыл
Мамлекеттик тил кыргыз эмес  мекемелеринде Адистик   5 жыл
Лингвистика (кыргыз) Бакалавр 4  жыл
Лингвистика Магистр 2 жыл
  СЛАВЯН ТААНУУ ФАКУЛЬТЕТИ    

(орус, украин, польша, англис тилдери)

Чөлкөм таануу (россия таануу, славян таануу) Бакалавр 4  жыл
Лингвистика (орус тили) Бакалавр 4  жыл
Лингвистика (чет өлкөлүк  жараандар үчүн) Бакалавр 4  жыл
Филологиялык билим берүү: профили – Орус тил жана адабият Бакалавр 4  жыл
Педагогика: профили –

Социалдык  педагогика

Бакалавр 4  жыл

 

Филология (орус тили) Бакалавр 4  жыл
Университет ШОС

(чөлкөм таануу)

Магистр 2  жыл
Чөлкөм таануу

(россия таануу, кытай таануу)

Магистр 2  жыл
Лингвистика Магистр 2   жыл
Лингвистика (чет өлкөлүк  жараандар үчүн) Магистр 2   жыл
Филологиялык билим берүү Магистр 2   жыл
Педагогика Магистр 2   жыл
  ЕВРОПА ЦИВИЛИЗАЦИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ

(англис, немис, италия, француз тилдери)

Лингвистика (англис тили) Бакалавр 4  жыл
Лингвистика ( немис тили) Бакалавр 4  жыл
Филологиялык билим берүү: профили – Англис тил мугалими,

немис тил мугалими

 

Бакалавр

4  жыл
Котормо жана котормо таануу:

Лингвист – котормочусу

англис тили,немис  тили

 Адистик 5 жыл
Эл аралык мамилелер: ( англис, немис,

француз жана италия тилдеринде сүйлөгөн)

Бакалавр 4  жыл
Лингвистика — Магистратура Магистр 2  жыл
Лингвистика — Магистратура

(чет өлкөлүк  жараандар үчүн)

Магистр 2  жыл
  ЖУРНАЛИСТИКА ЖАНА ИНФОРМАЦИЯЛЫК СИСТЕМАЛАР ФАКУЛЬТЕТИ

(англис, немис, кытай тилдери)

Журналистика Бакалавр 4  жыл
Коомчулук менен байланыш: профили —  Басмакана иш Бакалавр 4  жыл
Китеп жайылтуу Бакалавр 4  жыл
Китепкана ишин жүргүзүү жана документ таануу: профили —  Китепкана информациялык иш аракет

Архив жүргүзүү

 

Бакалавр

 

4  жыл

Журналистика Магистр 2 жыл
Журналистика (чет өлкөлүк  жараандар үчүн) Магистр 2 жыл
  ЧЫГЫШ ТААНУУ ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ФАКУЛЬТЕТИ

(чыгыш тилдеринде сүйлөгөн: араб, корей, фарсы, түрк, жапон

Эл аралык мамилелер:

корей/ фарсы/түрк, араб/жапон тилдери

Бакалавр 4  жыл
Лингвистика: профили ТПМК

жапон/түрк/араб/корей/фарсы тилдери

Бакалавр 4  жыл

 

Чыгыш таануу, африканистика

жапон/корей/араб тилдери

Бакалавр 4  жыл

 

Экономика: профиль – Дүйнөлүк экономика

жапон/түрк/фарсы тилдери

Бакалавр 4  жыл
Чыгыш таануу, африканистика Магистр 2  жыл
Эл аралык мамилелер Магистр 2  жыл
  КЫРГЫЗ-КЫТАЙ ФАКУЛЬТЕТИ    (кытай, англис тилдери)
Эл аралык мамилелер Бакалавр 4  жыл
Лингвистика Бакалавр 4  жыл
Чөлкөм таануу Бакалавр 4  жыл
Философия Бакалавр 4  жыл
Чыгыш таануу, африканистика Бакалавр 4  жыл
Котормо жана котормо таануу  Адистик 5 жыл
Экономика: профили – Дүйнөлүк экономика Бакалавр 4  жыл
  СОЦИАЛДЫК-ПСИХОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ 
Социалдык иш Бакалавр 4  жыл
Социология Бакалавр 4  жыл
Политология Бакалавр 4  жыл
Психология Бакалавр 4  жыл
Социология Магистр 2  жыл
Социалдык иш Магистр 2  жыл
Политология Магистр 2  жыл
Психология Магистр 2  жыл
Магистратура (чет өлкөлүк  жараандар үчүн) Магистр 2 жыл
  ЭКОЛОГИЯ ЖАНА МЕНЕДЖМЕНТ ФАКУЛЬТЕТИ
География Бакалавр 4  жыл
Экология жана жаратылышты пайдалануу Бакалавр 4  жыл
Менеджмент

Профилдер:

Муниципалдык менеджмент

Жарнама менеджменти

Социалдык менеджмент

Туризмдеги менеджмент

 

Бакалавр

 

4  жыл

Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу Бакалавр 4  жыл
      Туризм Бакалавр 4  жыл
ЭКОНОМИКА ЖАНА КАРЖЫ ФАКУЛЬТЕТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Экономика: профили –

Каржы, насыя жана банк иши

Бухгалтердик эсеп-кысап, талдоо жана аудит

Улуттук экономика

Салык жана салык салуу

Экономика  жана ишканада башкаруу

Бизнес башкаруу

Коммерция

 

 

Бакалавр

 

 

4  жыл

 

Экономика Магистр 2  жыл

 

 

ҮЗГҮЛТҮКСҮЗ ЖАНА ДИСТАНТТЫК БИЛИМ БЕРҮҮ ИНСТИТУТУ

 

Адистиктер Окуу мөөнөтү Адистиктер Окуу мөөнөтү
Филологиялык билим берүү: профили –Орус тили жана адабияты 5 жыл

3,5 жыл

Филологиялык билим берүү: профили –Кыргыз тили жана адабияты 5 жыл

3,5 жыл

Социалдык иш 5 жыл

3,5 жыл

Китепкана ишин жүргүзүү жана документ таануу 5  жыл

3,5 жыл

Педагогика: профили – Мектепке чейинки билим берүү 5 жыл

3,5 жыл

2,5 жыл

Социология 5 жыл

3,5 жыл

Журналистика 5 жыл

3,5 жыл

  Мамлекеттик жана

и муниципалдык башкаруу

5 жыл

3,5 жыл

Экономика: профили — Экономика  жана ишканада башкаруу

 

5 жыл

3,5 жыл

2,5 жыл

Педагогика: профили – Башталгыч билим берүү 5 жыл

3,5 жыл

2,5 жыл

Экономика: профили –

Бухгалтердик эсеп кысап талдоо жана аудит

5 жыл

3,5 жыл

2,5 жыл

Менеджмент 5 жыл

3,5 жыл

Экономика: профили – Дүйнөлүк экономика 5 жыл

3,5 жыл

2,5 жыл

Экономика: профиль – Каржы жана насыя

 

5 жыл

3,5 жыл

2,5 жыл

 

 

 

 

Окууга тапшыруу үчүн керектүү документтердин тизмеси:

— Жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты (ЖРТ)

— Абитуриенттин ректордун наамына жазган арызы

— Орто билими тууралуу аттестаттын түп нускасы

—  3х4 өлчөмүндөгү 6 сүрөт

—  Паспорт жана анын 2 даана көчүрмөсү

 

 БГУда ошондой эле колледж жана лицей иш алып барат:

 • колледж – орто-кесиптик билим берүү 9-11 класстардын базасында: менеджмент, экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап талдоо жана аудит, каржы, салык жана салык салуу;
 • лицей — 10-11 класстарга кабыл алат, лицейди бүткөндөн кийин жалпы орто билим жөнүндө аттестат берилет.

 

УНИВЕРСИТЕТТИН ДАРЕГИ:    720044  Бишкек шаары

Тынчтык проспекти 27

тел: (996 312) 21-87-27, (0709) 71-85-86        

БГУ боюнча тоолук маалыматты төмөнкү сайттан билип аласыз  www.bhu.kg

 

Jeenalieva
By Jeenalieva Июль 13, 2015 09:42

Приемная кампания 2018

Парламент

Элдик медицина