Чуй облусунун 2018-жылдын жыйынтыгынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтоо чечими

Jeenalieva
By Jeenalieva Февраль 26, 2019 15:45

Чуй облусунун 2018-жылдын жыйынтыгынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтоо чечими

 1  2019-жылдын 5-февралы №2-КЧ

 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратында, райондук мамлекеттик администрацияларында, Токмок шаарынын мэриясында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында расмий иш-кагаздар жана жарандардын кайрылууларынын аткаруучулук тартибининабалы жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратына(мындан ары — Аппарат)2018-жылдын ичинде бардыгы болуп 2194расмий иш кагаздар келип түшкөн (салыштырмалуу 2017-ж.-2146, 2016-ж. – 2566). Анын ичинен: ченемдик укуктук актылар 178 түздү (2017-ж.-263, 2016-ж. – 261).

2194 расмий иш кагаздарынын ичинен жогорку турган мамлекеттик органдардан 925 же 43% расмий иш кагаз келип түшкөн:

— Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинен – 30;

— Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынан — 47;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынан – 848;

— Кыргыз Республикасынын министирликтерден, мамлекеттик агентстволордон, комитетеринен – 454;

— облустук түзүмдүк бөлүмдөрдөн, райондук мамлекеттик администрациялардан, Токмок шаарынын мэриясынан жана башка мамлекеттик, жеке уюмдардан келип түшкөн каттардын жалпы саны – 815.

2018-жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдеринин долбоорлору макулдашууга баардыгы 133 каралды, анын ичинен  58 долбоор Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынан түзмө түз, ал эми 75 долбоор Кыргыз Республикасынын министрликтеринен келген. (салыштырмалуу 2017-ж.  –баардыгы 64 долбоор келген).

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратына келип түшкөн 2194 расмий иш кагаздардын ичинен 1465 иш кагаз көзөмөлгө алынган,1318(91%) өз мөөнөтүндө аткарылып, 67(4.5%)иш кагаз мөөнөтүн бузуу менен аткарылган. 2019-жылдын 30-январына карата 2018-жылдын ичинде түшкөн 80 иш кагаздары  аппараттын бөлүмдөрүндө аткарууда турат, алардын ичинен 21 ченемдик укуктук актыларды түзөт.

Отчеттук мезгилдин ичинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын 12 коллегия чечими кабыл алынып, баардыгы көзөмөлгө коюлуп, 9 чечиминин аткаруусу боюнча тиешелүү кызматтык кат дайындалган. Ал эми  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүтарабынан 227 буюрма кабыл алынып, анын ичинен 37 көзөмөлгө коюлуп, 27 буюрма боюнча тапшырмалар 2018-жылдын ичинде өз иретинде көзөмөлдөн алынып, 10 буюрма аткарууда.

Райондук мамлекеттик администрацияларына жана Токмок шаарынын мэриясына 2018-жылдын ичинде райондук мамлекеттик администрацияларга жана Токмок шаарынын мэриясына бардыгы болуп 14373 расмий иш кагаздары келип түшкөн, бул 2017-жылга караганда 807 иш кагазга аз (2017-ж. – 15180). Алардын ичинен: 1727 ченемдик укуктук актылар, 8656 жогорку турган органдардын каттары, 3990 иш кагаз райондук, шаардык түзүм бөлүмдөрүнүн, айыл аймактарынын жана башка уюмдардын каттары түздү. Жалпы иш кагаздын ичинен 11864 же 82% иш кагаздар көзөмөлгө алынган, 11314 өз мөөнөтүндө аткарылган, 20 иш кагаз мөөнөтүн бузуу менен, 27 мөөнөтүн узартуу менен аткарылып, 503 иш кагаз аткарууда.

Эң көп расмий иш кагаздардын саны Токмок шаарынын мэриясында (2204), Сокулук (2389) жана Ысык-Ата (2187) райондук мамлекеттик администрацияларында, эң азы Кемин (1266), Панфилов (1176) жана Аламүдүн (973) райондук мамлекеттик админстрацияларына келип түшкөн.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын жана жергиликтүү мамлекеттик администрацияларынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аткаруучулук тартибинин жана жарандардын кайрылуулары менен иштөөнүн абалы күчөтүү жанажеринде кароонун жыйынтыгы менен көрсөтүлгөн кемчиликтерди жоюу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын коллегиясы

 ЧЕЧИМ КЫЛАТ:

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппарат жетекчисинин милдетин аткаруучу Ж. Шамыралиевдин“2018-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратында, райондук мамлекеттик администрацияларда, Токмок шаарынын мэриясында жана өз алдынча башкаруу органдарында расмий иш-кагаздар жана жарандардын кайрылууларынын аткаруучулук тартибинин абалы жөнүндө” берген маалыматы эске алынсын.

  1. Райондук мамлекеттик администрация башчыларына, Токмок шаарынын мэрине жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларына Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» мыйзамын,Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдери менен бекитилген мамлекеттик программаларынөз учурунда жана сапаттуу аткаруу үчүн жеке жоопкерчилик тартышаары эскертилсин.Аткаруучулук тартибинин жана жарандардын кайрылуулары менен иштөөнүн абалы боюнча маселеси райондук мамлекеттик администрацияларынын жана Токмок шаарынын мэриясынын коллегияларында жарым жылдын жыйынтыктары боюнча каралсын.

3.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын коллегия  чечимдеринин аткаруусу  боюнча формалдуу түрдө жоопторду жиберүү практикасын жоюшсун, комплекстүү жана иштиктүү мамиле кылып, берилген тапшырмаларды аткарууга максималдуу түрдө умтулушсун.

  1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдери менен бекитилген мамлекеттик программаларын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын коллегия чечимдерин тиешелүү деңгээлинде аткарылбагандыгы үчүнтартиптик таасир этүү чараларын берүү маселесин мыйзам чегинде карашсын:

— Москва райондук мамлекеттик администрация башчысы-акими (Эсенбеков А.Э.) тарабынан Александровка айыл аймагынын башчысыБаги Ибрагим Юшизовичке;

— Чүй райондук мамлекеттик администрация башчысы-акими (Апбасов К.С.)тарабынан Чүй айыл аймагынын башчысы Шакеев Жантай Мыктыбековичке;

-Аламүдүн райондук мамлекеттик администрация башчысы-акими (Намазалиев А.А.) тарабынан Байтик айыл аймагынын башчысынын милдетин аткаруучу Иманалиева Эльмира Ишеновнага.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратына көрүлгөн чаралар боюнча 2019-жылдын                5-мартына чейин маалымдалсын.

5.Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамын,  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдери менен бекитилген мамлекеттик программаларын аткарууда кетирген кемчиликтери жана талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2013-жылдын 4-мартындагы № 72-буйругуна ылайык;

— Жайыл районунун Кара-Балта шаарынын мэри Шабданов Данияр Автандиловичке жана Кемин районунун Кемин шаарынын мэри Досов Солайбек Содалиевичкеэскертүү берилсин.

  1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларына расмий иш кагаздар жана жарандардын кайрылуулары боюнча автоматташтырылган “АСКИД” программасынын негизинде, иш жүргүзүүсү үчүн жооптуу адистерди материалдык-техникалык жактан камсыздашсын.Райондук мамлекеттик администрацияларынын тиешелүү адистери тарабынан программага методикалык окутуу иштери жүргүзүлсүн.

7.Коллегиянын ушул чечиминин аткарылышына көзөмөл кылуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Чүй облусунундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын уюштуруу-инспектордук иштер жана контролдоо бөлүмүнө, документтик камсыздоо жана коомчулук менен байланыш боюнча бөлүмүнө жүктөлсүн.

 

Ыйгарым укуктуу өкүлү                                                     Т. Абдраимов

 

 

 

Jeenalieva
By Jeenalieva Февраль 26, 2019 15:45

Приемная кампания 2018

Парламент

Элдик медицина