Чүй облустук прокуратурасынын системасынын артыкчылыктары

Jeenalieva
By Jeenalieva Сентябрь 5, 2019 15:21

Чүй облустук прокуратурасынын системасынын артыкчылыктары

7 Башкы прокуратура тарабынан бекитилген 2019-жылдын 2-чи жарым жылдыгына карата түзүлгөн Медиа-пландын (28-п.) талабына ылайык, “Чуй баяны” райондук газетасына областтык прокуратуранын эсепке алуу жана укуктук статистика бөлүмү тарабынан берилүүчү маалымат

2019-жылдын 1-январынан баштап республикадагы бардык укук коргоо органдары жаңы жазык-процесстик мыйзамдарга ылайык иштеп жатышат.

Бүгүнкү күндө иштеп жаткан жаңы мыйзамдардын эң негизги маанилүү жаңылыгы бул – “Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри” болуп саналат.

Аталган система– маалыматтардын электрондук базасы, т.а. системага сотко чейинки өндүрүштүн, процесстик иш-аракеттердин башталышы, жазык иштеринин жана (же) жоруктар жөнүндө иштердин кыймылы, арыздануучулар жана жазык процесстеринин катышуучулары жөнүндө маалыматтар киргизилет.

Бул системанын артыкчылыктары, томөндөгүдөй:

—      жарандардын кылмыштар жана окуялар жөнүндө маалыматтарынэлектрондук тартипте кабыл алуунун, жана аталган маалыматтардын кароонун жыйынтыктарын онлайн-тартибинде билип алуу;

—          жазыкпроцессининбардыкстадияларындапрокурордуккөзөмөлдүжанаведомстволукконтролдукүчөтүү;

—      кылмышиштердинматериалдарыништепчыгуу, сактоожанатолукучеткоалуу;

—      кылмышжасаганадамдарбоюнчатолукмаалыматтыиздөөжанаиштепчыгуу;

—      ыкчамжанатергөөоргандарын, Мамлекеттиккаттоокызматынынжана башка мамлекеттикоргандардынмаалыматбазасындагымассивдермененмаалыматтап, камсыздоо.

Жаңы жазык-процесстик мыйзамдардын талаптары боюнча, арыз менен кайрылууда, жарандарга карата жакшыртылган жагдайлар түзүлгөн. Жаран жасалган же даярдалып жаткан кылмыш же жорук жөнүндө арыз менен жазуу же оозеки түрүндө кайрыла алат. Кабыл алынган арыз 24 сааттын ичинде сөзсүз түрдө ЕРПП системасына катталуу менен, арыз ээсине ошол эле учурда кабарлоо-талону берилет. Кабарлоо-талондун артыкчылыгы, арыз ээси талондогу QR-код (бул-атайын код аркылуу, укук коргоо органдарынын кызматкери менен байланышбастан арызы боюнча өзүнө эле тиешелүү маалыматтарды биле алат, мындай жагдай жарандык контролду күчөтөт)менен интернет аркылуу өзүнүн уюлдук телефонуна таанып-аныктоочу программасын киргизип, каалаган убагында арыздын абалы тууралуу маалыматты тактап алса болот.

Бирок, бул жерден жарандардын эсине салып кетчү жагдай, бул-жаңы жылдан баштап иштеп жаткан жаңы мыйзамдардын талабына ылайык, эгерде жаран кылмыш жасалгандыгы жөнүндө билип туруп жалган билдирүү берсе, ал боюнча жаза мөөнөтү 3 жылдан 5 жылга чейин көбөйтүлгөн. Ошондуктан, укук коргоо органдарына арыз менен кайрылууда, мындай мыйзам бузууга жол берген туура эмес көрүнүштөрдөн алыс болуу керек.

Биздин мамлекетте буга чейин, укук коргоо органдарында мындай чоң масшатбда электрондук системалар түзүлүп, иштетилген эмес.

Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрисистемасын оңой түрдө ишке киргизүү максатында, Башкы прокуратура тарабынан аталган системанын 1-этабы, т.а. “Кылмыштарды эсепке алуу электрондук китеби” — “ЭКУП” системасы “ЕРПП” системасынын окутуу платформасы катары иштелип чыккан, жана бүгүнкү күндө жетишээрлик деңгээлде бардык укук коргоо органдарынын кызматкерлери аталган система менен иштөө боюнча окутулушуп, толук иштепжатышат.

Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрисистемасынишке киргизүүдө Чүй областык прокуратура жана укук коргоо органдарынын инфраструктура жана техникалык жабдуулары дагы жаңыртылган. Мисалга алсак, аталган система менен иштей турган тийиштүү органдарда структуралык кабелдик система, башкача айтканда, локалдык тармактар киргизилип орнотулган. Сапаттуу байланышты камсыздоо үчүн, байланыш каналы катары колдонууга “Кыргызтелеком” ААК менен Интернет кызматына келишим түзүлгөн. Кызматкерлерге аталган система менен иштөө үчүн заманбап компьютерлер сатылып алынып, берилген.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 21.12.2018-ж. № 602 токтому менен “Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри жөнүндө” Убактылуу жобосу жана анын негизинде 28.12.2018-ж Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун 95-п сандуу буйругу менен “Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрин жүргүзүү Эрежелери” бекитилген.

Чүй областык прокуратурасынын укуктук статистика жана эсепке алуу бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ушул күнгө чейин райондук прокуратураларга жана башка укук коргоо органдарына “Кылмыш жана жоруктар жөнүндөгү бирдиктүү реестри”автоматташтырылган маалыматтык тутумуиштөөсү жана ал система менен иштөөчү кызматкерлердин үйрөнүү деңгээли текшерилип, жаңы киргизилген функциялар менен таныштыруу иш-чаралары өткөрөлүп турат.

Ошондой эле, Чүй областык укук коргоо органдарына жаңы дайындалган кызматкерлерди окутуу боюнча 2019-жылдын сентябрында  атайын окутуу  иш-чаралары пландаштырылган.

Бүгүнкү күндө, онлайн режимде интернет аркылуу Чүй областтык прокуратура органдарынын тийиштүү кызматкерлери (прокурорлор, орун басарлар ж.б.) өздөрүнө берилген логин жана парольдор менен “Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри” системасынын иштөөсүнө көзөмөл кылып, контролдоо менен райондук Ички иштер бөлүмүнө тийиштүү көрсөтмөлөрдү берип жатышат.

Укуктук статистика жана эсепке алуу бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан күн сайын “Кылмыш жана жоруктар жөнүндөгү бирдиктүү реестри”автоматташтырылган маалыматтык тутумуна катталган материалдар, алар боюнча  маалыматттар так, туура жана тоолук  киргизилиши, мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөрү көзөмөлдөнүп турат.

            2019-жылдын 1-жарым жылындаЧүй областы боюнча “Кылмыш жана жоруктар жөнүндөгү бирдиктүү реестринин”маалыматты каттоо журналына 25750 материалдар катталып, алардын ичинен 14124материал боюнчаКыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодесинин  жана Жоруктар жөнүндөгү кодексининтийиштүү беренелери менен иштер козголгон. Катталганкылмыштар жана жоруктардан бети ачылган кылмыш иштери тергөөнүн жыйынтыгы боюнча күнөөлүү адамдарга айыптоо актылары түзүлүп, соттук кароого жиберилген жана Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин талабына ылайык кыскартылган.

Жыйынтыктап айтканда, бүгүнкү күндө “Кылмыш жана жоруктар жөнүндөгүреестри”автоматташтырылган маалыматтык тутуму толугу менен

тоскоолдуксуз иштеп, Чүй областындагы бардык укук коргоо органдарынын кызматкерлери аталган система менен толук иштеп жатышат.

 

 

Чүй областыкукуктук статистика

            жана эсепке алуу бөлүмү

Jeenalieva
By Jeenalieva Сентябрь 5, 2019 15:21

Приемная кампания 2018

Парламент

Элдик медицина