А. Кадыров: Кургак учук менен көбүнчө мыйзамсыз мигранттар оорушат

Jeenalieva
By Jeenalieva Август 22, 2018 17:13

А. Кадыров: Кургак учук менен көбүнчө мыйзамсыз мигранттар оорушат

7 Кургак учук көбүнчө мыйзамсыз мигранттарда аныкталат-деди  Улуттук фтизиатрия борборунун директору Абдуллаат Кадыров

Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы2016-жылы дүйнө жүзүндө кургак учук менен ооруган 64 миллион мигрант аныкталган.

“Дүйнөдөгү ар бир 7-мигрант кургакучукмененооруйт. Кыргызстанда 2017-жылы 6 миң 616 кургакучукмененооруганадамболсо, анын 1 миң 257си мигранттарболгон”, — дейт Кадыров.

Анынайтымындакургакучукмененкөбүнчөмыйзамсызмигранттароорушат.

“Мыйзамдуумигранттармедициналыккызматтарданпайдаланаалышат. Ал эмимыйзамсызмигранттарөлкөдөнчыгарып салат депооруканагакайрылганданкоркушат. Аларденетабыжогорулап, оорусукүчөпкеткендеганадарыгергекайрылышат”, — деди ал.

Ошондойэле Кадыров Кыргызстандакургакучукмененооруунунчокусу 2001-жылы байкалганынбелгиледи.

“Ошолучурда 100 миңкишинин 167си кургакучукмененооруган. 100 миңкалктын 27синин өлүмүнөалыпкелген. 2017-жылы булкөрсөткүч 100 миңадамдын 90 учурунатоктогон. Акыркы 10 жылдаКыргызстандатуруктуутөмөндөөбайкалууда”, — деди Фтизиатрия борборунун директору.

Jeenalieva
By Jeenalieva Август 22, 2018 17:13

Приемная кампания 2018

Парламент

Элдик медицина